Skip to main content

استراتژی ارزیابی متوازن (Balanced Score Card)

By مقالات تخصصی بازاریابی No Comments

بر اساس آنچه در جلسه قبل بیان شد جایگاه مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در یک سازمان بر هیچ کس پوشیده نیست. در فضای پر رقابت کنونی، مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک به عنوان برنامه ای جامع، هماهنگ و پیوسته می تواند سازمان را با محیط اطراف مرتبط نموده و دستیابی به فرصتها و ایجاد مزیت رقابتی را تسهیل نماید. برای شناخت پروسه و فرآیند کار نیاز به شناخت اجزای کلیدی آن داریم. در حقیقت روشهای مختلفی برای طراحی و تدوین استراتژی وجود دارد مانند استراتژیی ارزیابی متوازن، تحلیل سوات، مدل دلتا و … که سعی بر این است که به مرور به هر یک از این موارد پرداخته شود.

 • استراتژی ارزیابی متوازن (Balanced Score Card)

در ابتدا نگاهی گذرا به استراتژی ارزیابی متوازن(Balanced Score Card) می اندازیم. دیدگاه این روش این است که شرکتهای موفق برای ارزیابی عملکرد خود، تنها به سنجه های مالی متکی نیستند بلکه عملکرد خود را از سه منظر دیگر یعنی مشتری(دید بازاریابی)، فرآیندهای داخلی و یادگیری و رشد نیز باید مورد توجه قرار دهند. برای کسب دستاوردهای مالی باید برای مشتریان ارزش افرینی کرد و در فرایندهای عملیاتی به برتری و تعالی رسید و این امر بدون خلاقیت و نواوری و یادگیری و رشد ممکن نیست. این روش علاوه بر اینکه ابزاری برای ارزیابی عملکرد سازمانها است می تواند به عنوان ابزاری جهت تدوین و تحقق استراتژی نیز مورد استفاده قرار بگیرد. نمودار ارتباط علت و معلولی بین هر یک از این مناظر به صورت زیر است.

 • مالی: افزایش درآمد، سود و بهبود نتایج مالی
 • مشتری: ایجاد ارزش برای مشتری با ارائه خدمات و محصولات مد نظر با قیمت مناسب
 • فرآیند داخلی: بهبود فرایندها به منظور ارتقای کیفیت و ایجاد تمایز
 • یادگیری و رشد: ایجاد فضای مناسب و نواور و خلاق

این روش وسیله ای است که پیوند بین سیستمهای اندازه گیری عملکرد و اهداف و استراتژی تجاری سازمانها را نمایش می گذارد. در روش ارزیابی متوازن بنا بر ساختار شرکت و استراتژیهای اتخاذ شده، سنجه های خاصی مورد توجه قرار می گیرد.  بسیاری از سازمانها معتقدند که نیاز مشتری را می شناسند اما در نهایت عملکرد خوبی ندارند. یکی از علل این امر این است که آنها مشتریان هدف را نمی شناسند. بنابراین نمی توانند به مزیت رقابتی برسند و حتی گاهی با شکست مواجه می شوند.  در بخش فرآیندها نیازهای پنهان یا جدید مشتری شناسایی شده و خدمات یا محصولات تولید و به مشتری تحویل می شود. در قسمت یادگیری و رشد که به عقیده بنده اگر ارزش آن بیشتر از منظر مشتری نباشد، کمتر نیست باید توجه بیشتری نمود و در حقیقت باید با خلاقیت و نواوری شکاف و فواصل بین سطح موجود و سطح مطلوب برای دستیابی به نتایج مطلوب در منظر مشتری، سهامدار و کلیه ذینفعان را کاهش داده یا حذف نمود و در نهایت به سطح عملکرد مطلوب و بهینه رسید و این همان مفهوم محقق شدن استراتژی خواهد بود.

 1. رابرت اس. کاپلان؛ دیوید پی. نورتون، سازمان استر اتژی محور، سازمان مدیریت صنعتی.
 2. Zizlavsky O., (2014)., The Balanced Scorecard: Innovative Performance Measurement and Management Control System., J. Technol. Manag. Innov. 2014, Volume 9, Issue 3., PP 210-222.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

بزرگترین اشتباه های فروش

By مقالات تخصصی بازاریابی No Comments

تاد دانکن بزرگ ترین استاد در زمینه ی فروش و مهارت های زندگی است. وی بیست و سه سال گذشته را به تحقیق در مورد زندگی و جنبه های کاری افراد موفق پرداخته است. کتاب های پر فروش و سمینارهای تاد دانکن روی میلیون ها تن تاثیر گذاشته است. کتاب بر هم زدن معامله ی فروش (KILLING THE SALE)تان دانکن ده اشتباه بزرگ را در هنگام فروش توسط فروشنده توضیح می دهد. این کتاب توسط محمد ابراهیم گوهریان و مریم میرجمالی به فارسی ترجمه شده است.

 • بزرگترین اشتباه های فروش

در حرفه ی فروش فرصت های بسیاری وجود دارد. از ۸۰ بیلیون دلاری که هر سال در اقتصاد جهانی تولید می شود، ۲۵ بیلیون دلار ان در آمریکا تولید می شود. کمیسیون حاصل از این فروش بسیار زیاد است و بسیاری از فروشنده ها سود فراوانی می کنند. اما درصد بالایی از این افراد، قربانیان صنعت فروش هستند. منظورم مشتریان نیستند. منظورم درصد زیادی از فروشندگانی هستند که وضع اقتصادی خوبی ندارند. افرادی که مرتب کار خود را عوض می کنند تا راه موفقیت را بیابند. هر ساله تعداد زیادی از فروشندگان حرفه ای فروش را رها می کنند؛ با این بهانه که رییس یا همکار یا مشتریانشان مقصرند. در حالی که اغلب، حقیقت این است که مقصر کسی جز خودشان نیست.

اشتباه در همه ی حرفه ها (به خصوص حرفه ی فروش) غیر قابل اجتناب است. من این را می دانم؛ چون خودم اشتباه های زیادی کرده ام. یک بار بر خلاف خواست مشتری، لوازم دفتری مورد نیاز وی را به موقع برایش ارسال نکردم و او به منظور اطلاع به من زنگ زد که البته بسیار هم عصبانی بود. با این حال به جای این که اشتباه خود را بپذیرم و عذرهواهی کنم، حالت تدافعی به خود گرفتم. زمتنی که آن خانم اظهار نارضایتی کرد و با تهدید گفت: «از جای دیگری خرید خواهم کرد.»، به او گفتم: «به هیچ وجه برای من مهم نیست. از جای دیگری خرید کن!» اما پنج روز بعد نه تنها آن مشتری، بلکه چهار مشتری دیگر را که از جریان مطلع شده بودند از دست دادم. اشتباه بزرگی بود.

حرفه ی فروش، حرفه ای فردی نیست. همیشه در کار فروش افراد دیگری هم دخالت دارند. هنگامی که شخصی به تنهایی یکار فردی را می تواند خراب کند، گروهی از افراد نیز می توانند تجارت مشترک را به طور کامل نابود کنند؛ زیرا چند نفر با ارزش ها و انگیزه های متفاوت سعی می کنند در مورد یک چیز به توافق برسند و واقعیت این است که ارزش ها و انگیزه های متفاوت باعث بروز رفتارهای متفاوتی در زمینه ی فروش می شوند.

صنعت فروش می تواند زمینه ی رشد خطاکاران را فراهم کند. اگر همه ی ما فروشندگان، کارمان را به بهترین شکل انجام می دادیم و همه ی مشتریان راضی بودند، نیازی به نگارش این کتاب نبود. اما متاسفانه این طور نیست. فروشندگان هنوز هم خراب کاری می کنند و مشتریان هم مغازه ها را ترک می کنند. فروشندگان مشتریان را معطل می کنند و آنان هم خدای ناکرده دشنام می دهند. چرا؟ چون ما فروشندگان کارمان را درست انجام نمی دهیم و اشتباه می کنیم که البته بعضی از اشتباه هایمان از بقیه فاحش ترند.

بعضی از اشتباه های ما دست اندازی در جاده ی موفقیت محسوب می شوند و البته گاهی هم باعث خنده ی ما می شوند. به طور مثال یک مدیر فروش صبح زود جلسه داشت و خواب مانده بود. او با عجله از خواب بیدار شد. پیراهنش را از ماشین لباسشویی درآورد و در تاریکی اتاق آن را پوشید و راه افتاد. او به موقع سرجلسه حاضر شد و در نهایت احساس خوبی داشت اما نه احساسی که انتظار آن را می کشید. هنگامی که ژاکتش را درآورد فروشنگان دیگر در حالی که می خندیدند با اشاره ای به او فهماندند که بند لباس خانمش یه پشت یقه ی او چسبیده است. اشتباه های مهلک دیگری هم وجود دارد که وجود آن ها در ذهن، رفتار و عملکرد ما نه تنها فروش، بلکه حرفه ی فروش را هم از بین می برد. اگر چنین اشتباهاتی اصلاح نشوند، مانند یک لخته ی خون، زخم یرباز یا یک شریان مسدود، در نهایت به حرفه ی فروش شما پایان می دهند.

در آوریل ۲۰۰۳، این اشتباه در یک شرکت رخ داد. مدیر عامل خطوط هوایی دلتا با وجود هزاران فردی که از کار برکنار شده بودند، در سال ۲۰۰۲، ۱۲/۲ میلیون دلار حقوق گرفت. انتشار این خبر در زمانی که فروش بلیت های هواپیمایی مشکل بود بر شهرت و اعتبار دلتا به عنوان آژانس هواپیمایی سایه افکند. آین آژانس فهمید در حرفه ی فروش از چه اشتباه های مهلکی مانند طاعون باید دوری کرد؛ زیرا زخم بعضی از اشتبا های فروش التیام نمی یابد.

در این صورت فروشندگان باید چه کاری انجام دهند؟ چطور فروشنده ای مثل من و شما چنین اشتباه هایی را مرتکب نشوند؟ خوب! این کتاب در مورد همین موضوع نوشته شده است این کتاب بر اساس هزاران مصاحبه، سال ها تحقیق و بیست سال تجربه ی شخصی خودم در حرفه ی فروش تنظیم شده است. این کتاب برای کمک به شما نوشته شده ست تا از اشتباه هایی پرهیز کنید که می تواند به تدریج به حرفه ی فروش شما خاتمه می دهد. بزرگ ترین اشتباه های فروش که به تدریج توضیح داده خواهند شد عبارتند از:

 • تکیه کردن بر محرک های خارجی
 • نقش بازری کردن
 • سر هم بندی کردن مشکلات
 • شغل دوم داشتن
 • قدرت نمایی کردن
 • استدلال کردن
 • قمار کردن
 • اصرار بر فروش
 • غفلت از مشتریان
 • راکد ماندن

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

جایگاه تبلیغات در علم بازاریابی

By مقالات تخصصی بازاریابی No Comments

با توجه به مبحث جذاب تبلیغات در علم بازاریابی و علاقمندی به این موضوع برای اکثر دوستانی که در رشته مدیریت تحصیل کرده اند و همچنین محدودیت موجود در فضای تلگرام برای توجه بیشتر به تبلیغات، تیم مستر ویزیتور تصمیم گرفت که به مقوله تبلیغات علاوه بر مباحث مطرح شده در کانال تخصصی بازاریابی بیشتر اشاره کند تا علاقمندان علاوه بر پی گیری مطلب های مربوط به تبلیغات در کانال تخصصی بازاریابی بتوانند با قدرت جادویی تبلیغات بیشتر آشنا گردند.

تبلیغات در علم بازاریابی یکی از جذاب ترین مباحثی است که هر فردی که در رشته مدیریت تحصیل کرده باشد و یا هر بازاریابی علاقه دارد با آن آشنا گردد. تبلیغات یکی از فعالیت هایی است که هیچگاه حوصله یک بازاریاب را سر نمی برد. برای یک بازاریاب  تبلیغات هیچ گاه کسل کننده نمی باشد. وقتی بازاریابی بر روی محصول ها و یا خدمات شرکت ها و کارخانه های مختلفی برای تبلیغات فعالیت می کند به عبارتی با کار های مختلفی آشنا می گردد، با تبلیغات اهداف کاری یک تولید کننده قطعی تر خواهد شد، و پولی که برای تبلیغات مصرف می شود نام محصول را در ذهن خریدار ها جاودانه خواهد کرد اما، مهمترین نکته ایی که یک بازاریاب باید بداند این است که یک تبلیغ هر چه قدر هم خوب باشد هیچ گاه نمی تواند یک محصول و یا خدمات بد را از نابودی نجات دهد.

 • جایگاه تبلیغات در علم بازاریابی

تبلیغات مناسب در کنار کیفیت خوب محصول ها و خدمات می تواند مانند یک چوب جادویی هر تجارتی را رونق بخشد. تا به حال پیش آمده که در یک بزرگراه رانندگی کرده باشید و با بیلبورد های تبلیغاتی مختلفی هم روبه رو شده باشید اما، یکی از این بیلبورد های تبلیغاتی برای شما ممکن است از بقیه جذاب تر باشد به طوری که همان گونه که تلاش می کنید کنترل ماشین را از دست ندهید علاقه مند هستید با چشم هایتان آن تبلیغ را دنبال کنید البته به این مسئله کاری نداریم که این بیلبورد ها چه اندازه می توانند باعث سوانح رانندگی گردد اما، می توانید با این مثال که قطعاً یک بار یا بیشتر برای شما به شکل های گوناگونی پیش آمده است به عمق اثر گزاری تبلیغات در علم بازاریابی پی ببرید.

تبلیغات برای هر محصولی قطعاً نشان دهنده رشد نظام سرمایه داری بدون مرز نیست، بلکه تبلیغات به جامعه بشری این پیام را می دهد که سطح زندگی مردم جامعه رشد کرده است؛  بنابراین برای علاقمند کردن آن ها به خرید نیاز داریم تا از تبلیغات بهره ببریم زیرا، با رشد استاندارد های زندگی نمی توان با روش های سنتی افراد را به خرید علاقمند کرد. درست در همین جا تبلیغات چوب جادوی یک بازاریاب می شود و مانند قصه های علی بابا و چهل دزد بغداد که در آن مارها افراد اطراف خود را هیپنوتیزم می کردند، تبلیغات نیز مردم دنیای کنونی را هیپنوتیزم می کنند. تبلیغات خریدار را جادو می کند و وقتی در فروشگاه چشم خریدار به محصولی می افتد که تبلیغ جذابی داشته است بدون توجه به سایر محصول ها به سمت آن محصول حرکت می کند. بسیاری از بازاریاب های فعال در صنایع مختلف از جمله صنعت نوشیدنی ها و یا صنعت عینک سازی به شکل موثری از تبلیغات بهره می برند. امروزه بازاریاب ها تلاش می کنند تا برای باغ وحش ها نیز تبلیغات جالب توجه ایی را انجام دهند.

بازاریاب های موفق می توانند با تبلیغات موثر و مناسب در کنار یک محصول و خدمات با کیفیت در هر صنعتی اقتصاد یک کشور را متحول کنند. یک بازاریاب باید به تبلیغاتی که طراحی می کند باور داشته باشد تا زمانی که شما به عنوان بازاریاب تبلیغاتی را که طراحی کرده اید باور نکنید خریدار ها نیز تبلیغات شما را باور نمی کنند، بنابر این اگر به عنوان یک بازاریاب فکر می کنید که مردم به تبلیغات شما گوش نمی دهند به این علت است که شما هنوز تبلیغات خود را متوجه نشده اید. تبلیغات برای هیچ صنعتی هزینه نیست بلکه تبلیغات عصای جادویی درآمد زایی یک صنعت است که باید در دستان توانگر یک بازاریاب خلاق قرار گیرد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

استراتژی مدل دلتا (DELTA MODEL)

By مقالات تخصصی بازاریابی No Comments

استراتژی مدل دلتا (DELTA MODEL)

هدف از بازآفرینی استراتژی به شیوه ای که مدل دلتا نام گرفته در واقع دستیابی به عملکرد مالی پایدار و سود آوری بلند مدت است. استراتژی مدل دلتا(DELTA MODEL) در دانشگاه MIT تکوین و توسعه یافته است و دیدگاهی کاملا متفاوت با دیدگاه سنتی است که توسط تعدادی از مدیران به کار گرفته شده است. مدل دلتا مجموعه ای از چهارچوبهای نوین و منحصر به فرد است که ناشی از عقیده تجربه تغییرات در دنیای کسب و کار است و علت پیدایش ان احساس ناتوانی روشهای سنتی تدوین استراتژی سازمانهاست. علاوه بر دلائل فوق الذکر ظهور اینترنت و تاثیر بسزای این تکنولوژی در ارتباطات و سرعت انتقال اطلاعات در فضای کسب و کار منجر به اهمیت استراتژی مدل دلتا در انجام تحول استراتژی شده است.

 • دیدگاه های مطرح در مورد استراتژی مدل دلتا

دیدگاه متداول روشهای استراتژی که تا کنون مطرح گردیده است غالبا کسب مزیت رقابتی بوده است و پر واضح است استراتژی حاصل از این دیدگاه کسب مزیت رقابتی از یک فرایند ستیزه جویانه با رقبا و به بیان ساده تر جنگ بر سر کسب مزیت رقابتی است. واژه جنگ تنها چیزی را که در ذهن تداعی می کند ویرانی و تخریب است که همیشه در طول تاریخ نتیجه جنگ حتی در صورت پیروزی اختلاف چندانی با شکست نداشته است و همانطور که لرد ولینگتون پس از شکست ناپلئون و دیدن جسم بی جان هزاران سرباز گفت تنها چیزی که در جنگ من می توانم بدتر از پیروزی متصور شوم شکست است.

دیدگاههای سنتی کسب مزیت رقابتی ما را به سمت همرنگ شدن با رقبا و همچنین تعیین فعالیتهای کسب و کار خودمان براساس عملکرد رقبا می کشاند و این فرایند منجر به تقلید از روشهای رقبایمان و دنبال کردن آنان خواهد شد. البته مدل دلتا عقیده ای به عدم وجود رقابت ندارد تنها مفهوم رقابت از دیدگاه مدل دلتا عدم تقلید از رقبا است و این رقابت یک رقابت معنادار است بر اساس استراتژی مدل دلتا ما باید به مشتریانمان چیزی عرضه کنیم که منحصر به فرد و متمایز باشد.

بر اساس استراتژی مدل دلتا ما باید به یک پیوند عمیق با مشتری دست پیدا کنیم ایجاد یک پیوند عمیق با مشتری منجر به پیدایش یک رقابت معنادار خواهد شد که در این رقابت مشتری همیشه ما را انتخاب خواهد کرد به دلیل اینکه آنچه ما به مشتری ارائه می دهیم چیزی فراتر از رقبایمان است. رسیدن به این مهم تنها از طریق ایجاد تمایز است و تمایز نقطه مقابل همرنگی در کسب و کارمان است و قطعا یک کسب و کار همرنگ با رقبا چیزی به جز شکست را در پی نخواهد داشت.

البته ناگفته نماند که همرنگی با رقبا و جنگ بر سر کسب مزیت رقابتی در بازار منجر به آسیب دیدن کل کسب و کار خواهد شد به این دلیل که رقابت شدید بر سر قیمت منجر به کاهش کل قیمت بازار و کاهش سود خواهد شد که نتیجتا باعث تباه شدن سودآوری کل صنعت می شود. در فضای کسب و کار افتادن در دام همرنگی و رقابت بر سر قیمت و کسب سهم بیشتر بازار اغلب اجتناب ناپذیر است و بر اساس استراتژی مدل دلتا تنها راه گریز از این دام ویرانگر کسب و کار اهمیت دادن به مشتری است و بزرگترین اشتباه شرکتها همرنگ دانستن مشتریان است.

استراتژی مدل دلتا به ما می آموزد که چگونه نیازهای مشتریانمان را درک کنیم برای آنها تفاوت قائل شویم و به آنها علاوه بر محصول راه حلهای خلاقانه ارائه دهیم و شرکتمان به جای اینکه فقط کالاهای استاندارد شده ارائه دهد به محلی تبدیل میشود که مجموعه ای از شایستگیها را داراست و می تواند انبوهی از کالاها و خدمات را با یکپارچگی مناسب به مشتری ارائه دهد. بر اساس تحولی که مدل دلتا در سازمان ایجاد می کند کسب و کارمان از پیوندی قوی با مشتری برخوردار خواهد شد که منجر به پیدایش یک مزیت رقابتی خاص نه در مقابل رقبا بلکه در قبال مشتریانمان می شود.

منبع. هکس, ا. س. (۱۳۹۱). مدل دلتا(بازافرینی کسب وکار). (م. مهدی خواه, & س. حسین زاده, Trans.) تهران: دانشگاه امام صادق(ع).

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

بازاریابی به روش پدر پول دار/قسمت دوم

By مقالات تخصصی بازاریابی No Comments

بازاریابی به روش پدر پول دار/قسمت دوم

رابرت کیوساکی نویسنده کتاب پر فروش پدر پول دار پدر بی پول سعی دارد در این کتاب تجارب پدر پول دار خود را که در طول سال ها به رابرت آموزش داده است در زمینه های بازاریابی و فروش و سرمایه‌گذاری برای مردم بازگو کند. دراین فایل خاطراتی از آقای رابرت کیوساکی در ارتباط با سرمایه‌گذاری و بازاریابی و بازرگانی را به صورت چند قسمت با عنوان بازاریابی به روش پدر پول دار برای کاربران مستر ویزیتور منتشر می‌کنیم.

اگرقسمت بازاریابی به روش پدر پول دار(قسمت اول) را مطالعه کرده باشید دقت کرده اید که رابرت این شانس را داشته که نصایح هر دو پدر خود را بشنود تا بتواند مقایسه بین این نصایح داشته باشد. یکی از پدران(پدر بی پول) به او می‌گفت: سخت درس بخوان تا در یک دانشگاه خوب قبول بشی و یک شغل مناسب پیدا کنی تا در بازنشستگی مشکل مالی نداشته باشی؛ و دیگری (پدر پول دار ): تا می توانی در حوزه های سرمایه‌گذاری و بازاریابی و…. خود را تقویت کن تا بتوانی کسب وکارهای خودت راه اندازی کنی. هر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دو آنها رابرت را به درس خواندن تشویق میکردن ولی در رشتهای مختلف!

در قسمت اولین بازاریابی من و مایک، رابرت حدوداً ۱۰ سال سن داشت و در سن ۴۷ سالگی خود را بازنشسته کرد تا بتواند در سرمایه‌گذاری و شناخت پول و بازاریابی و … کتبی را بنویسد یا آموزشهای را به صورت حضوری در نقاط مختلف جهان داشته باشد. دارایی کنونی آقای کیوساکی درحال حاضر بیش از ۸۰ میلیون دلار می باشد.

 • بازاریابی به روش مک دونالد

در سال ۱۹۷۴, از ‘ری کراک’ موسس رستوران های زنجیره ای مک دونالد در‌خواست شد تا برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد بازاریابی و بازرگانی دانشگاه تگزاس در شهر آستین سخنرانی کند. یکی از دوستان من به نام کیت کانینگهام، از دانشجویان آن کلاس بود. پس از یک صحبت قوی و الهام بخش کلاس به کار خود پایان داد و دانشجویان از ری کراک دعوت کردند در صورت امکان در زمان استراحتش به سئوالات آنها پاسخ دهد و کراک با خوشرویی پذیرفت. بعد از آنکه پرسش ها به پایان رسید کراک از آنها پرسید: به نظر شما تجارت و کسب وکار من چیست؟ دوستم کیت می‌گفت؛ در این هنگام همه بچه ها زدند زیر خنده. بیشتر دانشجویان ما فکر می کردند که کراک آنها را دست انداخته یا دارد سر به سرشان می‌گذارد. کسی پاسخ نداد. پس کراک، بار دیگر سئوالش را تکرار کرد: شما تصور می‌کنید من به چه حرفه ای اشتغال دارم؟

دانشجویان دوباره خندیدن و سرانجام شجاع ترینشان پاسخ داد: ری، مگر کسی هم در این دنیای بزرگ وجود دارد که نداند، حرفه تو در همبرگر سازی است؟ ری با دهان بسته خنده ای کرد؛ میدانستم این جواب را می دهید؛ کمی مکث کرد و سپس گفت:خانم ها آقایان حرفه من همبرگر سازی نیست. کار اصلی من بازاریابی در املاک و مستغلات است!!!!

کیت شرح داد که کراک زمان زیادی را صرف نقطه نظر خود پرداخته است. کراک میدانست که از نقطه نظر اهداف کاری، حرفه اصلی اش فروش و بازاریابی مجوز تولید همبرگر، تحت نام مک دونالد بوده است. اما آنچه او هیچگاه از آن غفلت نکرد، موقعیت و مکان هر کدام از این رستوران های عرضه همبرگر بود. او میدانست که ملک و مکان واقع شدنش، مهمترین عامل موفقیت شعبات عرضه کننده می باشد. در نتیجه بهترین مکان ها را بازاریابی می کرد و بر می گزید و از سوی دیگر، کسانی که این حق امتیاز یعنی امتیاز تولید و فروش محصولات مک‌دونالد را از او می‌خریدند؛ در اصل، پول زمینی را که در آن شعبه زده بودند، برای تشکیلات ری‌کراک فراهم می ساختند. امروزه مک دونالد، بزرگترین مالک مستغلات، در دنیا است که حتی بیش از کلیسای کاتولیک، زمین دارد. بهترین چهار راه ها و با ارزش ترین حاشیه های خیابان ها در دنیا را به خود اختصاص داده است.

در آن زمان که ما ۹ ساله بودیم، مک دونالد در اطراف ما وجود نداشت؛ با وجود این پدر پول دار من خود را مسئول می دانست همان درسی را ری کراک در دانشگاه تگزاس سال ها بعد بازگو کرد به من و مایک آموزش دهد. این یکی از رموز پولدار شدن است، “به کار شخصیت اهمیت بده” مشکلات مالی اغلب نتیجه مستقیم کار کردن مادام العمر، برای دیگران است. بسیاری از مردم در انتها کار روزمره شان در آخر هیچ برای خودشان ندارند.

تمرکز سیستم جاری ما این است که جوانان را برای یافتن یک کار خوب، از طریق افزایش مهارتهای تحصیلی، آماده سازد. بالطبع، زندگی این جوانان، پیرامون حقوق دور می زند. و پس از کسب پیشرفت های تحصیلی، آنان به سوی درجات عالیتری از تحصیل، برای افزایش توانایی تخصصی شان، سوق داده می‌شوند. آنان تحصیل می‌کنند و آموزش می‌بینند تا مهندس، دانشمند، آشپز، افسر پلیس و بازاریاب و …. شوند. این مهارت های تخصصی به آنان این امکان را می دهد تا جذب نیروی کار شوند و برای پول کار کنند!!!

اما از خاطر  نبرید که تفاوت زیادی میان تخصص حرفه ای و کسب شما وجود دارد. گاهی از مردم می‌پرسم “کسب وکار شما چیست؟” و آنان پاسخ می دهند: من یک بانکدار هستم. پس سئوال می‌کنم: “یعنی شما صاحب یک بانک هستید؟” و آنان اغلب پاسخ می‌دهند: “نه من در آنجا کار می کنم” در این حالت ایشان تخصصشان با کسبشان اشتباه گرفته اند. ممکن است تخصص بانکداری داشته باشند اما باز هم نیازمند داشتن یک کاسبی شخصی هستند. ری کراک در این امر، یعنی تشخیص تفاوت میان تخصص حرفه ای و کسبش، کاملا مسلط و آگاه بود. تخصص او هیچگاه عوض نمی شد او یک فروشنده و بازاریاب به حساب می آمد. زمانی برای درست کردن بستنی به مردم، بازاریابی بستنی ساز را می کرد و می فروخت، و کمی پس از آن به فروش و بازاریابی مجوز همبرگر مک‌دونالد مشغول شد. اما مدامی که تخصص حرفه‌ایش در فروش مجوز تولید همبرگر بود، کسب وکارش، به بازاریابی و انباشت ملک خلاصه می‌شد. یکی از مشکلات ما با مدارس در اینجاست که تو معمولا تو همانی می شوی که درسش را خوانده‌ای. بنابراین تو اگر حقوق خوانده باشی وکیل و اگر مکانیک خوانده ای مهندس مکانیک خواهی شد. اشتباه انتخاب شغل بر اساس رشته تحصیلی در این است که عده زیادی از مردم از لزوم اهمیت دادن به کسب شخصی خودشان فراموششان می شود. آنان یک عمر توجه‌شان به کار دیگران معطوف می دارند و باعث پول دار شدن آنها می شوند!!!

 • بازریابی شرکتهای تازه تاسیس

من عاشق خرید سهام شرکت‌های کوچک هستم. علتش این است که من یک کارآفرین و بازاریاب هستم، نه یک کارمند یا یک شخص حقوقی عضو یک شرکت. در سال های اولیه کاری ام، در شرکتهای بزرگی به کار پرداخته ام مانند اداره استاندار نفت کالیفرنیا، و شرکت زیراکس. من از کار در این شرکت‌ها و تشکیلات بزرگ لذت برده و خاطرات و تجارب زیادی از آنها دارم؛ لیکن اکنون در عمق ضمیر خود می دانم برای این کار به دنیا نیامده ام. علاقه من ایجاد یک شرکت است نه اداره آن. بنابراین از شرکت‌های کوچک تازه تاسیس سهام خریداری می کنم و گاهی حتی خودم اقدام به تاسیس شرکتی کرده و سپس آن را به شرکت سهامی تبدیل کرده و اداره آن را به دیگران می سپارم. به نظر من کامیابی در فروش سهام یا اوراق بهادر دیگر به مردم نهفته شده است و باید اعتراف کنم من عاشق این بازی هستم. بسیاری از مردم عموماً از شرکتهای کم سرمایه در هراسند و آنان را خطرناک قلمداد می‌کنند. اما وقتی که تو به آن بازاریابی و سرمایه گذاری علاقه‌مند باشی، آن را بفهمی و با عملکردش آشنایی داشته باشی، خطرش به حداقل میزان خود خواهد رسید. استراتژی سرمایه‌گذاری من کوتاه‌مدت است من عموما مستغلات را بیشتر از هفت سال نگه نمیدارم.

سالها حتی زمانی که در شرکت زیراکس کار می کردم، گفت‌های پدر پول دار را به کار می‌بستم. یعنی شغل روزمره ام را حفظ می کردم اما همچنان به فکر کاسبی خودم بودم. در این مدت در بخش ستون دارایی هایم فعال بودم و به خرید و فروش مستغلات و سهام های کوچک ادامه می دادم. پدر پول دارم همیشه نگران ارزش و اهمیت سواد مالی نزد ما بود. هرچه ما در فهم امور بازاریابی و مدیریت مالی خبره تر می شدیم، به همان اندازه در تجزیه و تحلیل سرمایه ها و نهایتا ایجاد و آغاز به کار شرکت خصوصی خودمان نیز موفق تر بودیم.

این مطلب را که مطالعه فرمودین از سری فایل های بازاریابی به روش پدر پول دار است که سایت مسترویزیتور برای شما تدارک دیده است تا شما عزیزان را با مدل ذهنی افراد موفق آشنا کند و امیدواریم که در قسمت کامنتها از تجربه شما دوستان، ما و دیگر دوستان استفاده کنیم. ضمن تشکر از تمام خوبانی که در بازاریابی به روش پدر پول دار(قسمت اول) کامت داده بودن، تمامی کامنتها خوانده و پاسخ داده شده است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

امتیاز دادن در مذاکره ی بازاریابی

By مقالات تخصصی بازاریابی No Comments

اعطای امتیاز در مذاکره ی بازاریابی در واقع یک بده_بستان است. امتیاز هم می تواند خواسته های مشهود باشد و هم سرمایه های نامشهود مانند شهرت، اعتبار و احترام. توصیه می شود که همیشه مراقب سرمایه های نامشهود خود و طرف مقابل بود؛ یعنی حتی اگر برنده بودیم برای اینکه طرف مقابل اعتبارش را از دست ندهد و به عنوان یک مذاکره کننده ی ضعیف شناخته نشود یک امتیاز هرچند کوچک به او بدهیم ک همین امتیاز می تواند دلگرمی در طرف مقابل ایجاد کند برای مذاکره ی بعدی با ما… علاوه بر این باید مراقب حفظ شأن و اعتبار خود نیز بود اگر امتیازی بدهیم و در برابرش چیزی دریافت نکرده باشیم و یا امتیاز کوچکی دریافت شده باشد اعتبار ما زیر سوال می رود؛ پس اولین کسی باشیم که یک امتیاز کوچک می دهد و همچنین اولین کسی نباشیم که یک امتیاز بزرگ می دهد.

امتیاز دادن در مذاکره ی بازاریابی

در برخی مذاکره ها مثل مذاکره با یک هیأت به جای یک فرد، اعتبار و شهرت پررنگ تر است و باید یک فکر جدی به حالش کرد.  فرض کنید وارد یک مذاکره ی بازاریابی شده ایم و راهی برای امتیاز دادن نیست، در این شرایط بهتر است موضوع دیگری برای امتیاز دادن پیدا کنیم. در بازاریابی می توان قیمت و تخفیفات را مثال زد، مثلا اگر دست ما تا ۵ درصد تخفیف باز باشد می توانیم برای امتیاز دادن از خدمات پس از فروش استفاده کنیم: درست است که نمی توانیم به شما بیشتر از ۵درصد تخفیف بدهیم اما می توانیم خدمات پس از فروش را برای شما گسترده کنیم.

در مواردی که دو طرف یکدیگر را می شناسند و از قبل هم مذاکره ای داشته اند و فضای منطقی حاکم است می شود  در ابتدا موارد قابل مذاکره را مشخص کرد تا زمان هدر نرود. در مثال مذاکره ی بازاریابی می توانیم بگوییم روی قیمت نمی توانیم حرفی بزنیم اما خدمات پس از فروش، تخفیفات و… قابل مذاکره هستند.

 • روند اعطای امتیاز در مذاکره ی بازاریابی

روند اعطای امتیاز باید سیر زولی داشته باشد. به طوری که در ابتدا بیشترین امتیازی که می توان داد را بدهیم و به تدریج کمتر و کمتر شود. با این روش می توان با کوچک شدن امتیازات به نقطه ی ترک مذاکره (که در کلید موفقیت در مذاکره ی بازایابی توضیح داده شد ) پی برد و مذاکره را جمع کرد. در این روش اگر دیدید که طرف  مقابل سریع  امتیازات را کوچک میکند بدانید که فن ش است و می خواهد شما فکر کنید دارید به نقطه ی ترک مذاکره ش می رسید و مذاکره را خاتمه بدهید.

 • چرا سیر نزولی؟

اگر امتیازات به دفعات کوچک و بزرگ شود روند و  خاصی نداشته باشد حتی اگر طرف مقابل در پایان مذاکره به تمام خواسته هایش رسیده باشد فکر می کند باز هم می توانست امتیاز بگیرد، اما اگر سیر نزولی و ترتیب خاصی داشته باشد احساس می کند مذاکره ی سختی در پیش داشته و برای آن تلاش زیادی شده و در آخر خرسند می شود. مثال روند نزولی و ترتیب خاص در مذاکره ی بازاریابی: در ابتدا اعطای ۸درصد تخفیفات در مرحله ی بعد ۴درصد و در مرحله ی بعد ۲ درصد تخفیف و…

همیشه یک امتیاز کوچک برای آخر در نظر بگیرید. مزیتش را هم می گویم:

 • در عین دو دلی برای بستن قرارداد شما را وسوسه می کند که قرارداد را ببندید. شاید این جمله برایتان آشنا باشد:

“این هم قیمت آخر، دیگر بیایید قرارداد را امضا کنیم”

 • بعد از بستن قرارداد همان امتیاز کوچک در ترغیب طرف مقابل برای مذاکرات و همکاری های بعدی کمک می کند. یادتان نرود بعد از بستن قرارداد… احساس برنده بودن به او می دهد، حتی اگر ما برنده باشیم… بحث همان اعتبار است.

راستی یادتان نرود که دو امتیاز پی در پی طرف مقابل را برای گرفتن امتیاز خوش اشتها می کند…

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

بازاریابی به مدل مدیریت در کلاس جهانی

By مقالات تخصصی بازاریابی No Comments

بازاریابی به مدل مدیریت در کلاس جهانی

بازاریابی نوین چیزی فراتر از تولید محصولات خوب، قیمت گذاری مناسب و سهولت دسترسی به مصرف کنندگان کالا است. ترفیع، یکی ازعناصر آمیخته بازاریابی است که از طریق آن، شرکت با مصرف کننده ارتباط برقرار می کند و از طریق تبلیغات، پیشبرد فروش، فروش شخصی و روابط عمومی او را به خرید محصول تشویق می کند(محمدیان،۱۳۸۸: ۵۶).

بازاریابی و فروش محصولات کاشی و سرامیک در چند سال اخیر به دلیل مواردی چون بدهی ارزی بالای شرکت ها و همچنین مشکلات گمرکی و نبود زیر ساخت های لازم جهت حمل و نقل بار با مشکلات فراوانی روبرو بوده است. علی رغم موارد فوق بر اساس آخرین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال های اخیر ایران از نظر میزان صادرات محصولات کاشی و سرامیک، رتبه چهارم دنیا را در اختیار دارد و حجم تولید ۴۶۰ میلیون مترمربعی را تجربه کرده است که از این میزان ۳۶۷ میلیون متر مربع در بازار داخل و ۹۳ میلیون مترمربع آن را صادر کرده است.

صنعت کاشی و سرامیک از آن دسته از صنایع کشور است که تا وقتی ساخت و ساز در کشور رونق داشته باشد، بازار این صنعت هم از روند فزونی رشد برخوردار خواهد بود. با توجه به شرایط پیش آمده درچند سال اخیر از جمله افزایش قیمت دلار و کاهش قابل توجه واردات محصولات این صنعت، سهم صنعتگران و تولیدکنندگان از فروش محصولات این بخش افزایش یافته است؛ لذا با استفاده حداکثری از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود می توان سهم بازار و میزان سودآوری این صنعت را افزایش داد و با به کارگیری ترکیب مناسب و مؤثر از آمیخته ترفیع برای محصولات صنعت کاشی و سرامیک می توان تمایل بیشتر به خرید را در مشتریان ایجاد کرد و از این جهت انتخاب روش مناسب ارتباطی باید با توجه به موقعیت مخاطبان در بازار هدف صورت گیرد. بر این اساس برنامه ریزی برای تدوین آمیخته ترفیع مناسب، جهت ادامه حیات در محیط رقابتی داخل و خارج از کشور باید در سرلوحه کار شرکت های تولیدکننده کاشی و سرامیک باشد.

در حال حاضر پیوستن کشور ما به روند جهانی شدن تولید و صنعت اجتناب ناپذیر است و تنها راهی که برای کشور ما باقی می ماند، تقویت صنایع خود از دو بعد است. اول بعدکلان اقتصادی و تصمیم گیری های کلان و دوم، بعد خرد و سیاست های داخلی صنایع. بعد کلان به سیاستگذاری های دولت و بعد خرد به سیاست های خود شرکت های تولیدی بر می گردد. تولید در کلاس جهانی(World Class Manufacturing) هدفی برای این سیاست های داخلی شرکت هاست، این واژه برای تعریف بهترین تــولیدکنندگان در جهان به کار رفته است که می توان آن را انقلاب دوم صنعتی دانست.

در کلاس جهانی بودن به این معنا است که سازمان در بازار مورد نظرش در برابر دیگررقبا صرف نظر از اندازه، کشور مبدأ یا منابع در همه عرصه های تولید، بازاریابی و فروش محصولات خود پیروز و موفق باشد. این به معنای برابری یا فراتر رفتن از رقیب در زمینه کیفیت، زمان تدارک، انعطاف پذیری، هزینه/ قیمت، خدمات پس از فروش به مشتریان و نوآوری در تولید می باشد به گونه ایی که سازمان  کلاس جهانی هر زمان و در هر بازاری که بخواهد آماده رقابت با رقبا است و این سازمان کلاس جهانی است که موضوع رقابت را تعیین می کند و بقیه دنباله رو او هستند(فارسیجانی،۱۳۸۶).

جذابیت و سودآوری وسوسه انگیز صنعت کاشی و سرامیک از یک سو و ازسوی دیگر فراهم بودن منابع اولیه و زیرساخت های لازم، باعث شده است که طی چند سال اخیر شمار تولیدکنندگان این صنعت در استان یزد به صورت خیره کننده ایی افزایش یابد. به طوری که بر طبق آخرین آمار موجود، استان یزد با تولید ۶۰ درصدی کاشی و سرامیک کشور بزرگترین خوشه صنعتی تولیدکننده این محصولات درکشور است.

متأسفانه به دلیل عدم برنامه ریزی منسجم و اتخاذ سیاست های غیر علمی و غیر اصولی در بخش های تولیدی و بازاریابی، هم اکنون تولیدکنندگان کاشی و سرامیک با مشکل فزونی عرضه بر تقاضا مواجه گردیده اند. پراکنده کاری های موجود در این صنعت موجب شده است که بازار داخلی با اشباع و بازار خارجی نیز در قبضه تولیدات ارزان قیمت چین، برزیل و هند باشند. اگرچه دولت در طی سال های اخیر، تلاش کرده است با اتخاذ سیاست هایی چون بستن بازارهای داخلی و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، صنعت کاشی را متحول کند اما حتی جایگزین کردن مدرنترین و پیشرفته ترین ماشین آلات و تجهیزات نیز نتوانسته صنعت فوق را در ابعاد جهانی معرفی کند به طوری که بیشترین حجم صادرات محصولات کاشی و سرامیک به کشورهای همسایه چون عراق، افغانستان، تاجیکستان و دیگرکشورهای همسایه صورت می گیرد.

با توجه به موارد یاد شده لازم است شرکت های فعال در این صنعت با در نظرگرفتن  موانع تولید در کلاس جهانی و با انجام کارهای پژوهشی منظم و هدفمند در جهت افزایش سهم بازار جهانی فروش محصولات خود گام بردارند و ضمن ارائه یک نمای کلی از وضعیت صنعت کاشی و سرامیک، با شناسایی و اولویت بندی بهترین ابزارهای ترفیعی مناسب به بهبود فروش محصولات تولیدی خود در ابعاد جهان تراز بپردازند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

کانال مقاله نویسی محقق یار: پرسش و پاسخ ۱

By مقالات تخصصی بازاریابی No Comments

با توجه به گستردگی بحث پایان نامه و مقاله نویسی و متنوع بودن سوالات دوستان علاقه مند از این پس در کانال مقاله نویسی محقق یار به صورت دوره ای به سوالات متنوع دوستان پاسخ خواهیم داد. امید است سوالات پاسخ داده شده راهگشای حرکت علمی شما عزیزان باشد.

 • سوال ۱. تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای چه تفاوتی با هم دارند؟

 • سوال ۲. تفاوت مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی در چیه؟ مقالات مروری همون علمی ترویجی است؟

 • سوال ۳. اگر امکان داره یکم از تکنیک های MADM برامون توضیح بدهید؟

 

(برای مشاهده بهتر تصویر روی آن کلیک فرمایید)

educationalcoloringpages.com_free_coloring_sailormoon_sailormoon_03

 

لینک کتاب تکنیک های MADM تقدیم می گردد. لطفا لینک زیر را کلیک فرمایید.

https://goo.gl/6bEpT4

 • سوال ۴. بهترین کنفرانس علمی رشته خودم چطور انتخاب کنم؟

 • سوال ۵. آیا می توان از پایان نامه دیگران برای نوشتن فصل دو استفاده کرد؟

 • سوال ۶ . آیا از مقالات دیگر عینا می توان مطالب را گردآوری کرد؟ می توان کپی زد؟

یکی از دوستان خوبمان در مورد کپی کردن از مقالات خارجی در قسمت ادبیات تحقیق سوال کردند …. گفتم شاید خالی از لطف نباشد یک نمونه مقاله ی یکی از دوستان خوبم را که توسط ژورنال مربوطه reject شده است را نشانتان بدهم… البته این مقاله بعدا isi شد…

Similarity Index

اگر در متن PDF بالا توجه فرمایید توسط داوران ژورنال مربوطه کل متن ادبیات تحقیق مورد واکاوی قرار گرفته و به details به ما می گوید که نویسنده تا چه میزان از مقالات دیگر متن را عینا کپی زده است… و در نهایت می گوید ۴۳ % کپی زده شده است… این را گفتم جهت اطلاع برای آن دسته خوبانی که می خواهند مقاله ISI بدهند ژورنال های خوب به این شاخص اساسی توجه می کنند…

 • کانال مقاله نویسی محقق یار

مهمترین مطالب کانال مقاله نویسی محقق یار در سایت مسترویزیتور نیز قابل پی گیری است تا آن دسته از دوستانی که به تلگرام دسترسی ندارند بتوانند در این بستر از محتوای علمی مطالب کانال استفاده کنند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

فرایند تجاری سازی و بازاریابی در فناوری ها

By مقالات تخصصی بازاریابی No Comments

فرایند تجاری سازی و بازاریابی در فناوری ها

فناوری را می توان مجموعه ای از آگاهیها، دانش ها، فنون، مهارت ها، تجربیات و ساماندهی‌هایی دانست که برای تولید، تجاری سازی و بهره مندی از کالاها و خدماتی که نیازهای اقتصادی را تامین می کنند، مورد استفاده قرار داد. تکنولوژی های نوین همچون بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و هوش مصنوعی  از جمله فناوری های نوینی بشمار می آیند که  نقشی محوری در بسیاری از برنامه های تولید و توسعه را در سرتاسر جهان و در عرصه های مختلف علم و صنعت به عهده گرفته اند. باوجود اینکه تحقیقات در زمینه های مختلف تکنولوژی های نوین و تولیدات علمی  مرتبط با آن ها در سطح وسیعی در کشور ما در حال انجام است با این حال این فناوری ها تاکنون نتوانسته اند جایگاه مناسب خود را در تولید ثروت و توسعه اقتصادی کشور پیدا کنند. عدم توجه کافی به فرایند تجاری سازی و بازاریابی در زمینه فناوری ها را می توان مهمترین عامل در کمبود نقش این فناوری ها در توسعه اقتصادی کشور معرفی کرد. در این نوشته سعی شده بطور مختصر مفاهیم و مراحل تجاری سازی  و بازار یابی فناوری ها بیان شود.

 • مفهوم تجاری سازی و بازار یابی فناوری

تجاری سازی و بازاریابی نتایج تحقیقات، فرآیندی است که دانش تولید شده در دانشگاه ها و سازمان های تحقیقاتی را به محصولات قابل عرضه در بازار یا فرآیندهای صنعتی تبدیل می کند. چنین فرآیندی مستلزم همکاری و تعامل جدی مراکز آموزش عالی و سازمان های تحقیقاتی، شرکت های صنعتی، سازمان های مالی و سرمایه گذاری، کارآفرینان و پژوهشگران می باشد. بطور کلی مراکز تولیدی و تجاری تنها درصورتی حاضرند بودجه های هنگفتی برای تحقیق صرف کنند و یا این بودجه ها را در اختیار دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی قرار دهند که یافته های پژوهشی قابلیت تجاری شدن را داشته باشند و یا به زبان ساده تر فناوری ایجاد شده قابلیت استفاده در صنعت را با کارایی و کیفیت بیشتر داشته باشند. تجاری سازی موفق فناوری نیاز به تقاضای کافی، برتری بالقوه فناوری برای پاسخگویی به آن تقاضا و یک سرمایه گذار کار آفرین (فرد یا شرکت) با منابع و توانمندی های مدیریتی و بازار یابی مناسب برای تحویل محصول نهایی به بازار می باشد.

بطور کلی یک طرح یا ایده مناسب، جهت توسعه و تجاری سازی باید حداقل دارای سه ویژگی اصلی باشد:

 1. بازار تقاضای معین و قابل قبول داشته باشد.
 2. از نظر علمی و فنی در مقیاس صنعتی امکان پذیر باشد.
 3. از نظر اقتصادی دارای جذابیت کافی برای سرمایه گذاری باشد.

در انجام تعریف پروژه تحقیقاتی برای ایجاد و توسعه فناوری جدید باید به تمامی مراحل از تشکیل ایده تا تجاری سازی، اندیشیده شود چرا که در غیر اینصورت دشواری های متعددی در راه تجاری سازی و انتقال فناوری به موجود خواهد آمد.

 • مراحل تجاری سازی فناوری

بطور خلاصه می توان مراحل تجاری سازی فناوری را به ترتیب ذیل معرفی نمود:

 • تولید ایده: این مرحله نخستین گام در فرایند پژوهش می باشد و با توجه به نیاز های جامعه و صنعت و نظرات نخبگان و پژوهشگران حاصل می شود.
 • ارزشیابی ایده تولید شده: طی این مرحله ایده مطرح شده از زوایای مختلف همچون ارزیابی فناوری از دیدگاه مصرف کننده، روند فروش فناوری در بازار هدف، مسائل فنی مربوطه و سودآوری فناوری مورد ارزیابی قرار می گیرد.
 • توسعه ایده از دیدگاه مصرف در بازار هدف: در این مرحله جزئیات بیشتری از بازار هدف همچون شناسایی و خصوصیات آن و بررسی نیاز مصرف کنندگان فناوری مورد مطالعه و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
 • تحلیل تجاری فناوری و کالا: در مرحله تحلیل تجاری، واحد اقتصادی با استفاده از روش های آماری، مناسب ترین میزان تولید کالا در مراحل اولیه و سود آوری تقریبی آن را محاسبه می کند.
 • بازارسنجی: در حقیقت در این مرحله تعداد محدودی از کالای مورد نظر بصورت آزمایشی تولید شده و در نمایشگاه های تجاری، فن بازار ها و بازار های خوش آتیه جهت بازارسنجی، آشنایی با نظرات مشتریان و متخصصان به نمایش درمی آید.
 • جنبه های فنی و اجرایی: طی این مرحله نکاتی همچون برآورد اعتبار مورد نیاز جهت تجاری سازی فناوری، تهیه فاکتورهای تبلیغاتی جهت تبلیغ فناوری، تدوین برنامه ساخت کالا و ایجاد تشکیلاتی جهت تولید و عرضه کالا مورد توجه قرار گرفته می شود.
 • تجاری شدن: طی این مرحله انجام تبلیغات وسیع و کارامد، بازار یابی گسترده و ایجاد شبکه های توزیع برای عرضه کالا به عنوان آخرین گام از فرایند تجاری سازی مورد توجه و عمل قرار خواهد گرفت.

باید به این نکته توجه کرد که مراحل ذکر شده بطور کامل و یکسان برای تجاری سازی تمام فناوری ها صورت نمی گیرد و با توجه به نوع فناوری و شرایط آن ممکن است از تعدد مراحل ذکر شده کاسته شود.

منابع:

 1. بندریان، ر و قابضی، ر. ۱۳۸۸. مزایا و چالش های تجاری سازی نتایج تحقیقات مراکز پژوهشی در صنایع موجود. فصلنامه رشد فناوری. ۲۵-۱۹.
 2. رهامی، م.، م. جعفرخانی کرمانی، م.ع. توحیدی نیا و ر. گلابچیان. ۱۳۹۰. فرایند تجاری سازی فناوری ها در بیوتکنولوژی. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران.
 3. فکور، ب. ۱۳۸۳. تجاری سازی نتایج تحقیقات. نشریه رهیافت. شماره ۳۴. ۵۸-۵۳.
 4. علمی، م. ۱۳۸۸. روش های تجاری سازی یافته های پژوهشی. سازمان توسعه تجارت ایران. معاونت توسعه روابط اقتصادی. گزارش. ۱۳ صفحه.
 5. مدیران هزاره سوم. ۱۳۸۹. توسعه فناوری و تجاری سازی یافته های پژوهشی، موانع و راهکار ها. ۴-۲.
 6. هداوند ، م. ۱۳۸۵. قرارداد های انتقال فناوری. ماهنامه تدبیر. سال هفدهم۰ شماره ۱۶۷.
 7. Hofer, F. 2007. The Improvement of Technology Transfer. DUV. P.207.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

تحسین صمیمانه؛ راز بزرگ بازاریابی

By مقالات تخصصی بازاریابی No Comments

تحسین صمیمانه؛ راز بزرگ بازاریابی

چند ماهی بود که با هم همکار بودیم، اما نمی دونم چرا با هیچ کس نمی جوشید. همیشه سرش به کار خودش گرم بود. بعضی بچه ها که میگفتن خودشو میگیره و بد قلقه!! اما به نظر من آدم بدقلق تو این دنیا وجود نداره. توی این عالم، قلب هر کسی بالاخره یه دروازه ای داره…!! واسه همین عزم رو جزم کردم که دروازه ی قلبشو پیدا کنم. با خودم گفتم این میتونه در زمینه جذب و مذاکره با مشتری ها توی حیطه ی بازاریابی یه تجربه خوب باشه….. به همین خاطر، بطور موقت و نامحسوس زیر نظرش گرفتم. باورم نمیشد…

فکرشو نمی کردم که توی اون مدت کوتاه، بیش از ده مورد از اخلاق و کردار مثبت و قابل تحسین ازش پیدا کنم. که برجسته ترینش این بود: نظم و پشتکار. یه بار به بهونه گرفتن فرم ها، به اتاقش رفتم و سر صحبت رو باز کردم.. و توی یه موقعیت مناسب، جمله طلایی رو از چله کمون رها کردم:

” آقای میرزائی، شما خیلی منظم و با پشتکار هستید. من همیشه این اخلاق شما رو تحسین میکنم. به نظر من، نظم، باعث آرامش، و پشتکار، عامل اصلی موفقیته. و من  باید این منش شما رو الگوی خودم قرار بدم….”

به همین راحتی….!!! از فردای اون روز، همکارام، بهت زده شاهد احوالپرسی گرم و صمیمی من و آقای میرزائی بودن!!! و این یکی دیگه از رازهای بازاریابی و فنون مذاکره بود: “تقدیر و تحسین صمیمانه”

 • تحسین صمیمانه؛ راز بزرگ بازاریابی

دیل کارنگی، جملات اثرگذاری در کتاب آیین دوست یابی برای تشویق همگان به تحسین کردن داره:

“میل به مهم بودن یکی از بزرگ ترین تفاوت های انسان و حیوان است. “ویلیام جیمز” میگوید: بزرگترین اصل طبیعت بشری، عطش برای شنیدن تحسین و تائید است. متوجه اید که او از “آرزو” یا “اشتیاق” یا “میل” به تحسین حرفی نزده، در واقع او از “عطش” سخن گفته. در اینجا بحث بر سر کسانی ست که واقعا” گرسنه اند، گرسنه دل.

در تاریخ از این نمونه های سرگرم کننده و چشمگیر زیاد به چشم میخورد. “جرج واشنگتن” خیلی علاقمند بود که اورا حتما” به نام “عالیجناب، رئیس جمهور آمریکا” بنامند و “کریستف کلمب” خواهش میکرد که به او “دریا سالار اقیانوس و نایب السلطنه هند” بگویند. یکی از رازهای موفقیت راکفلر اول در کنار آمدن با مردم، سپاس گزاری صمیمانه از آنها بود. بعنوان مثال زمانیکه یکی از همکارانش بنام “بدفورد” در یک معامله نادرست، یک میلیون دلار از سرمایه شرکت را به باد داد، راکفلر بجای انتقاد از او، موضوعی پیدا کرد که توانست توسط آن بدفورد را مورد تشویق قرار دهد و گفت از اینکه توانستی شصت در صد سرمایه را از خطر نجات دهی واقعا” خوشحالم و به تو تبریک میگویم.

البته من به هیچ وجه نمیگویم که تملق کنید! هرگز!” فرق بین تمجید و تعریف و تملق و چاپلوسی چیست؟ تمیز دادن این دو کاری خیلی ساده است. در تحسین، صمیمت نهفته است و در تملق، عدم صمیمت. یکی تراوش قلب است ودیگری تراوش زبان. یکی غیر خود خواهانه است و دیگری مبتنی بر خود خواهی است. تعریف و تمجید صمیمانه مورد ستایش همه است در حالیکه تملق در همه جا منفور و محکوم است.

بگذارید هنگام مذاکره راجع به موفقیت ها ونیاز های خود کمتر بیندیشیم و بیشتر به نقاط خوب و برجسته ی طرف مقابل فکر کنیم. بگذارید تملق را از یاد برده، صادقانه و صمیمانه به تعریف و تمجید پردازیم. اگر با طیب خاطر و سخاوتمندانه دیگران را بستاییم، مردم برای کلمات ما ارزش قائل خواهند شد و آنها را چون گنجینه ای در خاطر خود نگاه خواهند داشت.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

Call Now Buttonشماره تماس جهت مشاوره!