۲۳ اسفند, ۱۳۹۶

زبان بدن و علایم اضطراب با سیگار یا پیپ

زبان بدن در بسیاری مواقع می تواند بسیاری از احساسات را به تصویر بکشد. بازاریابان با استفاده از علایم زبان بدن می توانند بفمهند که در مذاکره های تجاری خود، طرف مقابلشان تا چه میزان مضطرب است یا تا چه میزان موضع انتقادی دارد. بیان احساسات با زبان بدن می تواند با استفاده از کشیدن سیگار یا پیپ نیز مشخص شود. حتی زبان جسم می تواند اضطراب را با استفاده از بازی با حلقه و انگشتر افراد هم به تصویر بکشد.

بسیاری از افراد هنگامی که از یک اضطراب درونی رنج می برند حالت بدن خود را تغییر می دهند، در بعضی از افراد کشیدن سیگار می تواند نمایشی از یک اضطراب درونی باشد. سيگار کشيدن يكی از روشهای نا مناسبی است که در دنیای امروزی بسیاری از افراد که تحت فشارهای شديد اجتماعی می باشند از آن به عنوان تسكين دهنده و یا کاستن از فشار ها و تنش های شغلی و یا اجتماعی خود استفاده می کنند.

بسیاری از افراد هم وجود دارند که در هنگام اضطراب سیگار نمی کشند اما از حالت های مختلفی از زبان بدن برای نمایش اضطراب خود استفاده می کنند؛ جویدن ناخن، بازی با حلقه و انگشتر، بازی با ساعت و یا دستبند، خاراندن سر از انواع مختلفی از زبان بدن در بیان یک اضطراب درونی است. در بعضی از موارد افراد برای بیان اضطراب پیپ می کشند و یا پیپ خود را تمیز می کنند. افراد سیگاری با نحوه سیگار کشیدن خود به بیان نگرش خود می پردازند به عنوان مثال؛ اگر یک فرد سیگاری دود سیگار خود را به سمت بالا از دهان خود خارج کند بیانگر نگرش مثبت نسبت به موضوع های مطرح شده است؛ این حالت نشان دهنده اعتماد به نفس و حس برتری نیز تعبیر می شود، اگر افراد سیگاری دود سیگار خود را به سمت پایین از دهان خود خارج کنند نشان دهنده نگرش منفی می باشد هر چقدر میزان سرعت خارج کردن دود سیگار بیشتر باشد بر شدت احساس های بیان شده افزوده خواهد شد. زبان بدن در بازاریابی و فروش

اگر بازاریابان و تجار با علایم ناشی از استرس که به وسیله زبان بدن منعکس می شود آشنا باشند می توانند با شناسایی بهتر از موقعیت رقیب خود تصمیمات بهینه و اثر بخشی را بگیرند و تجربه موفق تری از تجارت خود را با یادگیری زبان بدن کسب کنند به همین علت امروزه آشنایی با زبان بدن یک نیاز اجتناب ناپذیر است.

ممکن است به مقاله های زیر علاقمند باشید:

دیدگاه خود را ارسال کنید

نام خود را وارد کنید
دیدگاه خود را وارد نمایید.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

اگر با این شرایط موافقید، لطفا here کلیک کنید.