Skip to main content

بازاریابی در نهاد های بانکی

در سالیان گذشته بازاریابان توجه چندانی به حوزه بانکداری نداشتند و بانک ها نیز خود را از فعالیت های بازاریابی بی نیاز می دانستند. بانک ها معمولا بسیار ساده بودند، کارمندان بانک نیز نحوه ارتباط خشنی با مشتری داشتند، و سیمای بانکداری قبل از رونق بازاریابی در این حوزه خشک و بدون انعطاف بود.

با گذشت زمان، بانک ها متوجه شدند به تبلیغات نیاز دارند و این کار مستلزم استفاده از بازاریابی است زیرا تبلیغات برای جانمایی مناسب در اذهان عمومی به این علم نیاز دارد. تبلیغات می توانست کمک کند تا مشتریان بانک ها ترغیب شوند و خواهان سرمایه گذاری در بانک ها شوند اما، اگر بانکداران نمی توانستند تبلیغات را درست هدایت کنند بدون شک تبلیغات نیز نمی توانست آن ها را نجات دهند و این نشان دهنده حوزه فعالیت بازاریابان بود.

تامین رضایت مشتری مهم ترین اصل در بازاریابی است اما هنگامی که بانکداران سرد و خشن برخورد می کردند و مشتریان ناراضی بودند نمی توان انتظار داشت که شرایط بانکداری رو به بهبود می رفت و به همین علت ایجاد حس رضایت با چاشنی لبخند به مشتریان حس بهتری را القا می کرد.

بانک ها به مرور یاد گرفتند که با کمک بازاریابی باید بتوانند بازار را تقسیم بندی کنند و به مرور با ایجاد نوآوری در قسمت های مختلف بازار مشتریان را جذب کنند بازاریابی یکسان برای تمام قسمت های بازار نمی توانست بانک ها را در جذب سرمایه کمک کند.

بانک ها نیازمند ایجاد یک جایگاه ذهنی در مشتریان خود بودند رنگ، لگو و عوامل دیگر می توانست به آن ها کمک زیادی کند که این موارد با کمک بازاریابان می توانست بهبود یاید.

امروزه رسیدن بانک ها به چنین جایگاهی در طی گذشت سالیان دراز و با فراز و نشیب های زیادی همراه بود. این روند گرچه زمان بر بود اما امروزه ترکیب حوزه بازاریابی با بانکداری اجتناب ناپذیر زیرا این دو حوزه مکمل یکدیگر هستند و بدون هم معنا نمی یابند.

مردم کشور ما بانک پارسیان را با رنگ قرمز می شناسند. شعار بانک سپه را از حفظ شده اند، برای آن ها بانک ملی نماد حساب های موسسات دولتی است و بانک ملت را با نوآوری و پاسارگارد را با مشتری مداری می شناسند. تمامی این شناخت ها بدون حضور فعال بازاریابان نمی توانست رخ دهد و این جادوی دنیای بازاریابی و بانکداری مدرن است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

 

Leave a Reply

شماره تماس جهت مشاوره!