Skip to main content

بازاریابی با توجه به اهمیت بازار از گذشته تا به امروز در تجارت

بازاریابی با توجه به اهمیت بازار از گذشته تا به امروز در تجارت

بازار از گذشته های دور تا به امروز مکانی برای دادستد بوده است و در همین بستر بازاریابی نیز رخ می دهد و این روند تا به امروز هم ادامه دارد. از نظر ماهیت بخشی به بازار می توان گفت: هر شبکه ایی که در آن خرید و فروش صورت گیرد را می توان بازار نامید. به همین دلیل این تعریف شامل بازار های فیزیکی تا بازار های آنلاین می شود که فعالیت های بازاریابی را نیز تحت شعاع قرار می دهد. برای این که روند فعالیت در بازار وجود داشته باشد ابتدا باید تقاضا و عرضه شکل گیرد تا بقیه فعالیت ها از جمله فروش و خرید و بازاریابی نیز در راستای تقاضا و عرضه پدیدار گردد.

ریشه ی لغوی بازار چیست؟

بازار از دو واژه ی با و زار تشکیل شده است. با در این تعریف به معنای بها است و زار به معنای میدان و کارزار است که محیط هم تلقی می شود.

بازار از نظر معماری دارای سه بخش است:

ابتدا یک فضای کاربردی مطرح است که در آن فعالیت های تولیدی، و بازرگانی و بازاریابی شکل می گیرد.

دومین فضا، فضا هایی برای عبور مشتریان است که این فضا را بیشتر در بازار های فیزیکی می توان مشاهده کرد که به آن گذر هم می گویند.

سومین بخش هم شامل مکان هایی برای گردهمایی در بطن بازار است که در بازار های مدرن امروزی به طور کلی فراموش شده است. این بخش برای رایزنی هایی که در ارتباط با فعالیت های بازاریابی صورت می گیرد مهم است. در بازار های قدیمی قهوه خانه های بازار و مسجد بازار از جمله مکان های بودند که گرچه محلی برای استراحت و یا فعالیت های عبادی بودند اما، بیشتر مواقع تاجران پس از استراحت و یا انجام فعالیت های عبادی خود در این مکان ها با مشتریان خود ملاقات کاری داشتند و بسیاری از رایزنی ها برای فعالیت های بازاریابی، پایه ی اولیه اش در این مکان ها بوده است. بنایر این باید گفت هیچ گاه وجود چند نیمکت نتوانست جای خالی این مکان ها را در پاساژ های امروزی پر کند، خلایی که به واسطه ی تغییر معماری همچنان وجود دارد.

در هر حال بازاریابی بدون بازار و بخش های مختلف آن بدون معناست به همین علت، بازار برای رشد تجارت و بازاریابی بسیار مهم تلقی می شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!