آرشیو برچسب ها : کلوت

بازاریابی گردشگری تنها در موزه ها و یا جنگل و دریاها خلاصه نمی شود، گاهی باید بازاریابی گردشگری را در کویر جستجو کرد! کشور ایران دارای کویر های بزرگ و زیبایی است. یکی از این کویر ها؛ کویر لوت است… کویر لوت از بزرگ ترین کویر های جهان و ایران است. این کویر زیبا به […]