برچسب: کشش تقاضا

آیا در بازاریابی گردشگری نیز کشش تقاضا مطرح است؟
اگر دروس مدیریت و اقتصاد را مطالعه کرده باشید با موضوع تقاضا و کشش تقاضا؛ مواجه شده اید. اما، آیا کشش تقاضا در بازاریابی گردشگری نیز مطرح است؟ باید بگوییم [...]
بیشتر بخوانید