آرشیو برچسب ها : محصولات گردشگری

شاید تا به حال به این موضوع فکر کرده باشید که گردشگری در ایران شامل چه محصول و خدماتی است؟ و چه حدودی دارد؟ محصول ها و خدمات در صنعت گردشگری دامنه ی وسیعی دارند به عنوان نمونه: محصولِ هتل  ها، اقامت گاه است. محصولِ رستوران ها، غذا است. لباس ها و صنایع دستی ایران، […]

یک محصول، ارائه یک فرآورده تجاری است که توسط مشتریان موجود دریافت می شود، مجموعه ایی از امتیازات است که برای تامین نیاز ها و خواسته ها طراحی می شود. یک محصول شامل مجموعه ایی از عناصر محسوس و نامحسوس می باشد. سودمندی یک  محصول زمانی حاصل می شود که برای مشتری به نحوه مطلوبی […]