Skip to main content
Tag

قدرت بیان

 حرف بزن!

By مقالات تخصصی بازاریابی, مقالات تخصصی شرکت تحقیقات بازاریابی ایده No Comments

«سرنوشت ما با افکارمان تغییر می کند؛ اگر افکارمان همیشه مطابق با خواسته هایمان باشند. همان چیزی می شویم که آرزو داریم و همان کاری می کنیم که می خواهیم» “اوریسون اسوت ماردن”

 

توانایی در صحبت کردن با مخاطبان باعث موفقیت می شود. خوب صحبت کردن به احترام و ارزش ما می افزاید و باعث جلب توجه افرادی که می توانند به ما کمک کنند و دریچه ای را به رویمان باز کنند؛ توانایی خوب صحبت کردن، به دیگران ثابت می کند که ما با استعدادتر و باهوش تر از کسانی هستیم که نمی توانند به خوبی ما صحبت کنند. ارزشمندترین دارایی ما ذهنمان است. یکی از گرانبهاترین مهارت های ما توانایی خوب فکر کردن و بیان واضح منظورمان است. این مهارت بیش از هر مهارت دیگری به کسب منافع بیشتر و پیشرفت ما کمک می کند. وقتی ما خوب صحبت می کنیم، مردم می گویند: “او متوجه است درباره چه چیزی صحبت می کند.” ذهن ما مثل ماهیچه یک بدن ساز است ، یعنی هر چه بیشتر از آن استفاده کنیم قوی تر و کارآمدتر می شود. سازماندهی قبلی افکار و کلمات باعث می شود به آنچه می گوییم و نحوه بیان آن دقت و توجه داشته باشیم.

 

  • اعتماد به نفس مان را افزایش دهیم

روان شناسان می گویند سطح اعتماد به نفس، یا  این که “چقدر خود را دوست بداریم”، کیفیت زندگی درونی و بیرونی را تا حد زیادی تعیین می کند. هر چه بهتر و ترغیب کننده تر صحبت کنیم، خودمان را بیشتر دوست خواهیم داشت. هر چه خودمان را بیشتر دوست بداریم در روابطمان با دیگران، خوش بین تر و خوش برخوردتر و در تمام کارهایی که انجام می دهیم سالم تر و خوشحال تر خواهیم بود.

 

  • تصویر ذهنی مان را بهتر کنیم

 وقتی به نحوی تأثیرگذار صحبت می کنیم، تصویر ذهنی مان هم بهتر می شود. تصویر ذهنی ما “آینه درونی مان”است. تصویر ذهنی، برداشت و طرز تفکر ما درباره خودمان، قبل و طی اتفاقاتی است که می افتد. هر چه تصویر ذهنی مان مثبت تر باشد، عملکردمان بهتر می شود. اگر قبل از هراتفاق یا فعالیتی تصور کنیم  بهترین عملکرد را خواهیم داشت، عملکردمان بهبود می یابد. همه ما به شدت نسبت به افکار، احساسات و به ویژه توجه دیگران حساس هستیم.

“سامرست موام” می نویسد: تمام کارهایی که در زندگی انجام می دهیم برای این است که مورد احترام دیگران باشیم یا این که حداقل مورد بی احترامی آن ها قرار نگیریم.” پس زمانی که خوب صحبت می کنیم، مخاطبانمان بیشتر دوستمان دارند و بیشتر به ما احترام می گذارند. در نتیجه، ما هم خودمان را بیشتر دوست خواهیم داشت و به خودمان بیشتر احترام می گذاریم. وقتی در نتیجه خوب صحبت کردن؛ از دیگران بازخورد مثبت می گیریم تصویر ذهنیمان بهبود می یابد و برداشت و تفکرمان درباره خودمان بهتر می شود؛ در واقع، نوعی قدرت فردی در خود احساس می کنیم. پس هنگام راه رفتن، صحبت کردن و عمل کردن، اعتماد به نفس بیشتری خواهیم داشت.

 

برگرفته از کتاب قدرت بیان، برایان تریسی

 

شماره تماس جهت مشاوره!