آرشیو برچسب ها : صنعت

براساس گزارش اخیر تحقیقات بازار انجام شده توسط ENGINEERING.com در خصوص هزینه های بازاریابی در سال ۲۰۱۷، بودجه اختصاص یافته به بازاریابی در حال افزایش است زیرا شرکت های بیشتری و بیشتر ارزش بازاریابی را برای تمام جنبه های کسب و کار خود تشخیص داده اند. با این وجود، شرکت ها هنوز با چالش های مختلفی روبرو […]

همانطور که در قسمت قبل توضیح دادیم، به طور سنتی، تحقیقات بازاریابی مسئول تصمیم های بازاریابی و اطلاعات مرتبط با آن بوده که این تصمیم گیری ها توسط مدیران انجام می گرفته است. با این وجود نقش ها، در حال تغییر هستند و محققان بازاریابی بیش از قبل درگیر تصمیم گیری ها شده اند، در […]

۲۲ سال پیش روزنامه های منتشر شده در آن زمان در صفحات اول خود آگهی ای را منتشر کردند که برای بسیاری از مردم تعجب آور بود. آگهی چاپ شده با عنوان” فراخوان برای ثبت نام نخستین شبکه تلفن متحرک جیبی” خیلی از نظرها را به خود جلب کرد. تلفن همراه سال ۱۳۷۲ و با […]