آرشیو برچسب ها : سرمایه

کارآفرینی همواره با فراز و نشیب همراه است. اما در بین تمام چالش های این فعالیت ریسک پذیری یکی از مهم ترین خصایصی است که  هر کارآفرین باید داشته باشد. در کارآفرینی ترس معنایی ندارد. کارآفرین باید جسور باشد و از امتحان کردن و کسب تجربه نترسد. در بسیاری مواقع در جریان مشاوره های کارآفرینی […]

کارآفرین بزرگی که بدون ارث پدری و حتی سرمایه اولیه کارش را از شاگردی در بازار تهران آغاز کرد. مدت ها در کارگاه های کوچک کار میکرد و سرمایه های اندکش را جمع می کرد تا روزگاری کار بزرگی انجام دهد. هزینه های خانواده پس از مرگ پدر بر دوش او بود. محسن آزمایش بدون […]

می گویند اگر جوانان می دانستند و پیران می توانستند، دنیا گلستان بود، پس سریع تر تلاش کنیم تا بدانیم…. بازاریابان و فروشندگانی که پله های ترقی و توسعه ی مهارت های فروشندگی را با کمک از هوشیاری و درس گرفتن از تجربه های دیگران و تلفیق با علم و دانش روز سریع تر طی […]