آرشیو برچسب ها : رهبر بازار

دنیای فروش دنیای عجیبی است زیرا آن طور که از دور به نظر می رسد، فروش کار راحتی نیست. برای موفقیت در فروش باید بتوان بازاریابی موفقی را تجربه کرد به صورتی که در فعالیت بازاریابی، شخص بازاریاب باید چشم خود را بر تمام مسایل باز نگاه دارد تا بتوانند تمام جوانب را مشاهده کند […]

در سازمان ها یا شرکت های بزرگ و موفقی مانند تویوتا هیچ گاه نمی توان با قطعیت گفت: به این علت که این سازمان تاکنون موفقیت های زیادی داشته است از تخصصی مانند مشاوره بازاریابی بی نیاز است، چرا که در بازار تجارت موفقیت های چندین ساله و یا پی در پی هیچ گاه نمی […]