آرشیو برچسب ها : حمل و نقل هوایی

کشور ایران از نظر منابع گردشگری غنی است اما، از نظر بازاریابی گردشگری غنی نیست و این مهمترین و اساسی ترین مشکل صنعت گردشگری ایران است… داشتن منابع به تنهایی کافی نیست وقتی نمی دانید چگونه از آن استفاده کنید! جمله بالا را می توان در ارتباط با صنعت گردشگری و بازاریابی گردشگری کشور به […]