برچسب: بسط محصول

اهمیت بسط خط محصول، شکل و طبقه محصول ها در بازاریابی
اصل تعمیم و بسط دادن یکی از اصول مهم در بازاریابی محصوب می شود. بازاریابان با توجه به این نکته که، احتمال پذیرش محصول جدید و مرتبط کردن آن با [...]
بیشتر بخوانید