برچسب: بازاریابی عمودی

جا به جایی از بازاریابی عمودی به بازاریابی افقی
فعالیت های بازاریابی با فرآیند جهانی شدن تغییر کرده است. امروزه بازاریابی عمودی به سمت بازاریابی افقی تغییر کرده است. رقابت پذیری دیگر به معنای گذشته نیست. به عنوان نمونه: [...]
بیشتر بخوانید