آرشیو برچسب ها : انگیزه

اگر شما می خواهید مشاوره بازاریابی به یک کارخانه دار، یا مالک شرکت و کلا یک کاسب بازار ارائه دهید، باید با انگیزه باشید. مشاوره بازاریابی بدون انگیزه و بدون اشتیاق مانند یک کیک اسفنجی وار رفته است که فقط شکل کیک را دارد اما، نه گشنگی را برطرف می کند و نه ظاهرش شما […]

شاید این جمله برای شما غریبه نباشد که تمامی افراد تاجر و با نفوذ و ثروتمند در تجارت، کار خود را از فروش و بازاریابی آغاز کرده اند. اما این فعالیت ها با تمام فوت و فن هایی که دارد همیشه در دوره ی رونق اقتصادی جوامع جریان نداشته و نخواهد داشت بلکه، بازاریاب موفق […]

پس از انقلاب صنعتی انگیزه های سفر توسعه پیدا کرده است و انواع امروزی توریسم به صورت  زیر شکل گرفته است: توریسم تفریحی: غالبا برای تفریح وآسایش انجام می شده است . توریسم ورزشی: مانند مسابقات زمستانی پیست های اسکی و انجام مسابقات رالی کویر و …است که خوشبختانه ما در ایران  به علت داشتن […]