آرشیو برچسب ها : ارتباطات

بازاریابی هنر ارتباطات است. شما به هر میزان که درس خوانده باشید یا به هر میزان که سابقه کار بازاریابی داشته باشید در عمل در می یابید که یکی از عناصر مهم برای توسعه این حرفه داشتن ارتباطات مفید و موثر است. ارتباطات انسان را از سایر موجودات بر روی کره زمین متمایز می کند […]

بازاریابی تعاریف گوناگونی دارد اما، از بین تمام تعاریف می توان به تعریف زیر اشاره کرد که تعریفی جالب و قابل تامل است. تعریفی تطبیقی! “بازاریابی می تواند دریافت چیزی مطلوب از دیگری باشد در مقابل پرداخت ما به ازای آن.” این تعریف تعریفی جالب توجه از بازاریابی است زیرا، در آن بیان شده است […]

مردم در دنیای امروز عاشق ارتباطات هستند!!! یا بهتر بگوییم افراط در ارتباطات را دوست دارند این حالت در بازاریابی هم طغیان کرده است. همه ی مردم ناگهان علاقمند هستند همه جا باشند و در ضمن هیچ جا نباشند یا دوست دارند در همه جا سَرک بکشند و یهو غیب شوند…. چرا؟ این دنیای ارتباط […]

به واقع باید گفت که ما در یک جامعه ی ارتباط زده زندگی می کنیم و این بر رشد برند تاثیر گذاشته است. برند در دنیای امروزی معمولا با شعار ها و پیام های طول و دراز رشد می کند و در ذهن مشتری هم باقی نمی ماند. جالب است که خیلی از مدیران فکر […]

مقاله سید حجت بزاززاده در روزنامه وطن امروز انسان ها از طلوع آفتاب یعنی زمانی که بیدار می شوند تا زمانی که به خواب می روند در ارتباط با دیگران هستند. حتی در بُعدی وسیع تر انسان ها در زمان خواب هم به نوعی در ارتباط هستند. در واقع می توان گفت ارتباطات هیچ گاه از انسان […]