Skip to main content

Segmentation و انتخاب بازار هدف

شرکتها به دلیل عدم توانایی در ارائه خدمات به همه مشتریان خود  باید در قسمتی از بازار که کارآمدتر می باشد فعالیت کنند و لازمه این کار، بازاریابی هدفمند و تمرکز برروی یک هدف است که این کار با Segmentation کردن تحقق می یابد. هدف فروشنده حرفه ای از Segmentation بازار، برآورده کردن خواسته های مشتریان، بالابردن فروش خود و کسب سود بیشتر است. از این جهت یک مدیر بازاریابی با در نظر گرفتن اهداف شرکت و چشم انداز آتی، Marketing Plan خود را بر اساس بازار هدف مورد نظر طراحی می کند بدین منظور ابتدا باید با انواع شیوه های Segmentation آشنا شویم:

  • بازاریابی انبوه

بازاریابی انبوه به رفتار با بازار به عنوان یک مجموعه یکسان اشاره دارد که درآن فروشنده به تولید، توزیع و انجام تبلیغات انبوه برای یک کالا اما برای تمام خریداران بدون توجه به تفاوت های هر یک از آنها، می پردازد. استفاده از این روش موجب کاهش هزینه ها می گردد.

  • بازاریابی قسمتی

مشتریان در بازار از نظر خواسته، قدرت خرید، عادت و غیره باهم فرق دارند، به همین جهت خدمت رسانی به آنها قسمت بندی می شود. این بازار در مقایسه با بازار انبوه به خواسته مشتری نزدیکتر می باشد. برای مثال یک شرکت خودرو سازی  بازار خود را به چهار قسمت تقسیم می کند:

  1. افرادی که به دنبال ایمنی هستند
  2. افرادی که به دنبال تجمل هستند
  3. آنان که برای حمل و نقل، خودرو خریداری می کنند
  4. و درآخر کسانی که عملکرد خودرو مد نظرشان می باشد.
  • بازاریابی تخصصی

دراین نوع بازاریابی مشتریان نیازهای شاخص و کاملی دارند و حاضرند در برابر بر آورده شدن نیازشان به بهترین نحو بهای بیشتری بپردازند. شرکت پر کننده خلا نیز مهارت و تخصص بالاتری برای خدمت رسانی در اختیار دارد. برای مثال یک شرکت بیمه با فروش بیمه های غیراستاندارد خودرو به رانندگان پرخطر، با سابقه تصادف زیاد، بادریافت حق بیمه بالاتر پیشرفت بسیاری کرده و فروش این محصول را منحصر به خود ساخته.

  • بازاریابی محلی

بازاریابی هدفمند هرروزه هویت بازاریابی محلی و منطقه ای به خود می گیرد. براین اساس برنامه های بازاریابی دقیقا براساس خواسته و نیاز یک منطقه تهیه و تنظیم می شود. دراین روش خرده فروشان عناصری قوی دربازاریابی به شمار می روند. لازم بذکر است بازاریابی محلی مقیاس تولید را کاهش، و هزینه های تولید و بازاریابی را افزایش می دهد.

  • بازاریابی انفرادی

سطح نهایی قسمت بندی بازار، (بازاریابی سفارشی) یا (یک به یک) است. هم اکنون بازاریابی بخش تجاری به صورت سفارشی عمل می کند. بازاریابی سفارشی عبارت است از قابلیت فراهم سازی کالا با طرحی خاص بصورت انبوه و برقراری ارتباط برای تامین نیاز مشتریان. برای مثال شرکتهایی که به صورت سفارشی برای اشخاص اجناسی را تولید می کنند. همانند شرکت “ناسیونال بای سیکل” ، تولیدکننده دوچرخه های سفارشی و شرکت “سوئیتد فورسان” تولیدکننده لباس شنا واقع در مریلند.

  • بازاریابی خود

گونه ای بازاریابی انفرادی که در آن مصرف‌کننده تایین می کند چه کالایی خریداری کند. گروهی به فروشندگان سنتی و گروهی دیگر به شبکه های اینترنتی توجه دارند، اطلاعات جمع آوری می کنند و هریک را ارزیابی می کنند. این اقدامات قابلیت فردی خریداران را برای بکاربردن بازاریابی خود افزایش می دهد، یعنی برای دستیابی به بهترین ها، انجام تحقیقات را خود برعهده می گیرند.

برگرفته از کتاب بازاریابی بین الملل دکتر میرزا حسن حسینی


Leave a Reply

شماره تماس جهت مشاوره!