تیم‎بازاریابی‎تبلیغات‎در‎پاساژها

تیم‎بازاریابی‎تبلیغات‎در‎پاساژها , وفروش‎‎سیستم‎های‎جدیدit‎وتبلیغاتی , اقدیسه،سعادت آباد،تجریش
تلفن: ۰۹۱۲۱۹۴۱۷۳۶ – ۲۲۳۸۴۷۳۰

منبع: راهنمای همشهری