۱ فروردین, ۱۳۹۷

Personas marketing : comment les construire ?

Les personas marketing, représentent un archétype d’un groupe de personnes. Ceux-ci ont en commun des motivations, des comportements et des priorités. Ainsi ils représentent un groupe cible pour un produit ou un service donné. Ces personas sont utilisés en Design, Innovation, Expérience client et Marketing notamment.

Les personas, qui sont-ils?

Généralement ils sont dotés d’un prénom, d’un nom et de caractéristiques de personnalité. En fait, ce sont des personnages imaginaires.

Ils représentent un groupe d’individus auquel la marque s’adresse. En personnifiant ce groupe, il est ainsi plus facile et plus efficient d’optimiser ses offres et ses innovations. C’est pourquoi le persona est aussi beaucoup utilisé en Design et en Innovation. Ainsi le persona est décrit dans une fiche. Comme sur ce modèle inspiré du livre de Laurence Body et Christophe Tallec : L’expérience client.

On utilise les personas pour le développement de nouvelles  caractéristiques de produits ou services. Ou bien aussi pour le contenu d’un site web ou pour améliorer le parcours du client. Surtout, les personas se sont développés avec l’objectif de créer une nouvelle expérience client pour les consommateurs de la marque.

refreses : https://www.marketing-strategie.fr

دیدگاه خود را ارسال کنید

نام خود را وارد کنید
دیدگاه خود را وارد نمایید.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

اگر با این شرایط موافقید، لطفا here کلیک کنید.