آقای بازاریاب، حامی کالای ایرانی
?>

قوانین نانوشته در روابط عمومی

قسمت گذشته با قانون طلائی ” حریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را حفظ کنید” و دلایل انجام آن آشنا شدیم. در این مبحث می‌خواهیم قوانین نانوشته …