تبلیغات و برندینگ

در پست های قبلی به تشریح گام های اول و دوم در جایگاه یابی برند پرداخته شد اینبار می خواهیم با گام های سوم و چهارم آشنا شویم: گام سوم. جمع آوری اطلاعات مربوط به نظرات مشتریان درباره محصولات موجود در محیط رقابتی مدیر بازاریابی پس از انتخاب یک سری محصولات رقابتی ، می باید […]

در ادامه بحث پست قبل که به معرفی گام اول از مراحل جایگاه یابی برند پرداختیم این بار می خواهیم شما عزیزان را با گام دوم این فرایند که شناسایی ویژگی های تعیین کننده است آشنا کنیم: موضع یابی موضع یابی را می توان بر اساس انواعی از ویژگی ها انجام داد، برخی از آنها […]

از این پس قصد آن را داریم که در این بخش به معرفی هفت گام اساسی در جایگاه یابی برند بپردازیم، در این پست به تشریح گام اول خواهیم پرداخت. گام اول در جایگاه یابی برند: شناسایی مجموعه ای از محصولات رقابتی در سطوح مختلف و بسیاری می توان از تجزیه و تحلیل های موضع […]