بازاریابی گردشگری

عناصر اصلی در ساختار صنعت توریسم عبارتند از : ۱)حمل ونقل : شامل انواع روش های انتقال مسافران از قبیل جاده /خط آهن / هواپیما و کشتی می باشد. ۲)مهمانپذیری (اقامت):شامل انواع روش های اسکان دادن مسافران و تهیه آذوقه و وسایل مورد نیاز مسافران می باشد. ۳)جذابیت های توریست : شامل انواع روش هاو […]

بازاریابی یک فرآیند اجتماعی و مدیریتی است که به وسیله آن افراد و گروه ها نیازها و خواسته های خود را از طریق تولید/ عرضه و مبادله کالا(خدمات / ایده /محصولات) مفید و با ارزش با دیگران تامین می کنند و باید بدانیم که بازاریابی توریسم در زیر شاخه بازاریابی خدمات قرار دارد. خدمت هر کار […]

طی چند دهه اخیر انواع خاصی از توریسم شهرت بیشتری پیدا کرده است در این مقاله با نمونه هایی از توریسم های مشهور آشنا می شوید: توریسم ماجراجویی: در آن از نواحی ناهموار بازدید می شود و یا به ورزش های ماجرا جویانه مثل کوهنوردی و قایق رانی در رودخانه های بزرگ می روند. توریسم […]

پس از انقلاب صنعتی انگیزه های سفر توسعه پیدا کرده است و انواع امروزی توریسم به صورت  زیر شکل گرفته است: توریسم تفریحی: غالبا برای تفریح وآسایش انجام می شده است . توریسم ورزشی: مانند مسابقات زمستانی پیست های اسکی و انجام مسابقات رالی کویر و …است که خوشبختانه ما در ایران  به علت داشتن […]

اگرچه مقصود اصلی از همه فعالیت های تجاری، فروش است اما مرحله بعدی بلا فاصله پس از تولید، فروش نیست. روند بازار یابی از ۴ گام اساسی تشکیل شده است، که شامل موارد زیر است: گام اول انجام تحقیقات بازار گام دوم تهیه طرح بازار یابی یا برنامه ریزی  گام سوم برقراری ارتباط با خریداران […]

امروزه توریسم به عنوان صنعت اقتصادی پیشرو در توسعه اقتصادی کشور ها مطرح می باشد. با توجه به دگر گونی های صورت گرفته در جوامع در روند جهانی شدن، میزان تمایل مردم نقاط مختلف جهان، به گردشگری به طور روز افزونی افزایش یافته است. آمار ها نشان می دهد که نرخ میزان گردشگری به صورت فزاینده […]

گردشگری یک نیروی اقتصادی قدرتمند است که به اشتغال زایی، کسب ارز خارجی و درآمد می انجامد. بازار گردشگری بازار وسیعی است که در آن تقاضای مشتری؛ یعنی گردشگران و مسافران؛ در نظر گرفته می شود.بازاریابی گردشگری نزدیک کننده این عرضه و تقاضاست. عموما جنگ واژه ای هراس انگیز است که در لحظه بعنوان یک تهدید […]