بازاریابی بین الملل

یک شرکت برای دستیابی به رشد در بازار داخلی خود لزوما می تواند از دو روش مرسوم استفاده نماید: توسعه فعالیتهای فعلی اش در محیط داخل کشور متنوع کردن فعالیتهایش از دو طریق توسعه داخلی فعالیتها یا از  طریق خریداری یک شرکت دیگر اما بازارهای صادراتی روش های متفاوت دیگری را طلب می کند. روشهای […]

بازار صادراتی

لزوم شناخت پویایی تغییرات بر طرحها و استراتژی های حضور در بازار صادراتی که در دسته بندی های زیر خلاصه می شود؛ از ضروریات اصلی حضور آگاهانه و تشخیص جذابیت های بازار صادراتی است؛ مطالعه و بررسی هر یک از اصول زیر به طور دقیق در راهیابی موثر کالا در بازار صادراتی قبل از هر […]

iso

سازمان بین المللی استاندارد سازی(The International Organization for Standardization) که معمولا به نام ایزو(ISO) شناخته می شود، مؤسسه بین المللی است متشکل از نمایندگان مؤسسات استاندارد سازی ملی هر کشور است. این سازمان غیر دولتی در سطح وسیع به وضع استانداردهای کلی و جزئی برای هماهنگ کردن استانداردهی متفاوت جهانی می پردازد. در عمل ایزو(ISO) […]

بازاریابی بین الملل

برای هر شرکتی مهم است که محیط قانونی را در هر یک از بازارهایش بشناسد؛ زیرا این قوانین، ((قاعده بازی)) را تشکیل می دهند؛ البته در این راستا لازم است شرکت محیط سیاسی را هم بشناسد زیرا محیط سیاسی تعیین می کند که چگونه قوانین اجرا شود و جهت قواعد و یا مقررات جدید را […]

یکی از تکنیک های متداول در ایجاد خلاقیت و فعال ساختن اندیشه ها به صورت گروهی تکنیک تحرک مغزی است. در این تکنیک مسئله به یک گروه کوچک ارائه می شود و از آن ها خواسته می شود، به سرعت و فی البداهه برای  آن پاسخی بیابند و سپس پاسخ ها بر روی تابلویی نوشته […]

سیاسی

کشورهای مختلف برحسب شرایط داخلی، مسائل و مشکلات خود، نگرش ها و سیاست های متفاوتی نسبت به شرکت های خارجی که در کشورشان فعالیت تجاری می کنند دارند. بازار یاب بین الملل باید شرایط سیاسی و قانونی کشورهای هدف را مورد ارزیابی قرار داده و استراتژی متناسب با آن را طراحی کند. سیاست ها و قوانین […]

در بازاریابی بین الملل افرادی که در گروه های خریداران و فروشندگان قرار می گیرند از دو یا چند کشور متفاوت می باشند که هر کدام از این گروه ها با ارزشها و مفاهیم فرهنگی خود به دنبال نقاط مشترکی برای انجام معاملات و در عین حال حفظ منافع فردی و سازمانی و حتی ملی […]

اینکوترمز

در ادامه مطلب قبلی درباره اینکوترمز ۲۰۱۰ به قواعد گروه دوم و ارائه جدول مسئولیت های خریدار و فروشنده می پردازیم: گروه دوم: این گروه شامل اینکوترم هایی می باشد که شامل راه های آبی دریایی و داخلی (درون کشوری) هستند. تحویل در کنار کشتی(Free Alongside Ship = FAS)   محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی […]

تفاوت بازارهای داخلی و بین المللی هم در ماهیت و هم در روش انجام بازاریابی مشاهده می شود. از جمله تفاوت های بین بازارهای داخلی و بین المللی عبارت است از: تکنیک های بازاریابی متفاوت تفاوت های محیطی محدودیت ها و مقررات دولتی میزان درآمدهای جوامع تفاوت های فرهنگی بسیاری از تفاوت های موجود بین […]

بازاریابی بین الملل برنامه ای برای ارتباط مرزهای بین المللی به منظور دست یابی به اهداف مورد نظر سازمان ها و افراد می باشد. در چند دهه گذشته اهمیت بازاریابی و تجارت بین المللی برای تمامی ملتها و کشور ها به وضوح مشخص شده است. در جهان امروز برای داشتن تجارت بین المللی موفق به […]