استراتژی بازاریابی

رهبری

رهبران اصلی ترین و وفادارترین منابع هر نوع تشکیلات اقتصادی می باشند. در طول تاریخ بشری همواره تحولات و تغییرات ایجاد شده از سوی افراد و گروه ها همراه با حضور فردی تحت عنوان رهبر بوده و این اقدامات در سایه هدایت او صورت پذیرفته است. سبک های رهبری و روش های مدیریتی در سراسر جهان […]

مدیریت استراتژیک عبارت است از تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه که سازمان را قادر می سازد به هدف های بلند مدت خود دست یابد(دس و همکاران، ۲۰۰۸). همان طور که از این تعریف استنباط می شود در مدیریت استراتژیک برای کسب موفقیت سازمانی به چندین عامل تاکید می شود که عبارتند از […]

تعاریف بازاریابی در بین مردم و صاحبان نظران فن بازاریابی بسیار وسیع و متنوع است. فرآیند برنامه ریزی و اجرای فعالیت هایی نظیر ارائه، قیمت گذاری، تبلیغات پیشبردی  و توزیع ایده ها، محصولات و خدمات در یک مبادله که اهداف شخصی و سازمانی را تأمین کند بازاریابی نامیده می شود. این تعریفی جامع از بازاریابی […]

آیا تا به حال تاثیر گروه ها را بر روی خرید محصولتان حس کرده اید و آیا می دانید این گروه ها چند دسته دارند و چگونه بر روی رفتار شما تاثیر می گذارند؟ رفتار همه انسانها تحت تاثیر گروه های کوچک بسیاری قرار می گیرد. این گروه ها گاهی تاثیرات مستقیمی بر شخص می […]

فرایند برنامه ریزی بازاریابی استراتژیک معمولاً مستلزم هماهنگی تصمیمات کلان مدیران بالای هرم سلسله مراتب سازمانی با اقداماتی است که در کف هرم توسط بازاریابان انجام می گیرد. تصمیمات مهم شرکت با مأموریت، چشم انداز، اهداف کلان و تخصیص منابع میان واحدهای کسب وکار سر و کار دارد. فرایند برنامه ریزی بازاریابی استراتژیک می تواند کاملاً […]

هرگز شخصی را به درستی نخواهید شناخت مگر اینکه در جلد او رفته و به مسائل از دید او بنگرید. خرید های مصرف کننده شدیداً تحت تاثیر خصوصیات فرهنگی، اجتماعی، شخصی و روانی آنها است. اگرچه این عوامل خارج از کنترل بازاریاب است اما توجه به آنها بسیار اهمیت دارد زیرا هدف بازاریابی تامین و […]

پس از مشخص شدن استراتژی شرکت ها که مشخص کننده راه اصلی حرکت مجموعه است، باید قواعد عمومی انجام کار نیز مشخص شود. چنانچه استراتژی یک شرکت ایجاد جایگاه مناسب برای برند باشد باید خط مشی این استراتژی نیز مشخص گردد. خط مشی عبارتست از راهنمای عمومی جامع و مشروح شامل یک سلسله ضوابط مقررات و […]

در کتاب قواعد بازار یابی نوشته Mary Anne Raymond & Jeff Tanner در فصل دوم کتاب از برنامه ریزی استراتژیک (Strategic planning) صحبت شده است که در بخش اول به موضوع جالب “پیشنهاد ارزش”  (Value proposition)  می پردازد که ترجمه مفهومی آن را خدمتتان تقدیم می کنم. پیشنهاد ارزش چیست؟ خریداران به ارزیابی محصولات و […]

اتاق های فکر، مؤسساتی با اندازه، ساختار، دامنه کاربرد و تأمین مالی مختلف هستند. انواع اتاق فکر را می توان به چهار گروه اصلی زیر طبقه بندی کرد: اتاق های فکر، سیاسی و ایدئولوژیک هدف این اتاق های فکر، کمک به سیاستمداران برای تعیین اهداف کلی حزب ها (مخصوصا آنهایی که در پی بدست آوردن […]

از آنجا که مشتری رکن اصلی و محور تمام فعالیت های سازمان می باشد، بقا و تداوم حیات سازمانها در گرو شناسایی، جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود است. از طرفی پیشرفت ارتباطات و تکامل عصر اطلاعات، سازمانها را با انبوهی از مشتریان متفاوت و گزینه های انتخابی بسیاری مواجه ساخته است که نتیجه […]