استراتژی بازاریابی

بازاریابی یک هنر است به خصوص اگر بازاریابی برای محصولی معمولی مد نظر باشد این هنر بیشتر به چشم می آید. در مطلب قبلی به مواردی اشاره کردیم که با رعایت آن ها می توانید بازاریابی یک محصول به ظاهر کم اهیمت را خاص تر نمایید. در این مطلب نیز به ادامه این مبحث خواهیم […]

بسیاری از شرکت ها در مواجه با جهت یابی بازاریابی با موانع مختلفی روبرو می شوند. یکی از این موانع که در مطلب قبلی به آن اشاره کردیم مقاومت سازمانی بود. اما به غیر از مانع مقاومت سازمانی می توان به آموزش کند و سرعت فراموشی هم اشاره کرد. در واقع سه عامل می تواند […]

زمانی که شرکت به شرکتی با جهت یابی های بازاریابی تبدیل می شود با موانع مختلفی روبرو می گردد. یکی از اولین موانع در این راه مقاومت سازمانی است. اما به راستی مقاومت سازمانی چیست و چه گونه عمل می کند؟ مقاومت سازمانی چیست؟ در هر شرکتی دوایر مختلفی وجود دارد. به عنوان نمونه دوایر […]

فروش به عنوان یک شغل جنبه های گوناگونی دارد. یک فروشنده می تواند با فروش محصول و خدمات با جنبه های مختلف شغل خود آشنا شود. چالش برانگیز دوست داشتنی! زیباترین بخش حرفه فروش این است که فروش بسیار چالش برانگیز است. هر روز انسان های بسیاری بر روی کره زمین به سرکار می روند […]

عوامل اجتماعی از جمله عواملی هستند که می توانند بر رفتار مصرف کننده تاثیر گذار باشند و خود به چند زیر بخش تقسیم می شوند. عوامل اجتماعی می توانند شامل: طبقه اجتماعی؛ گروه؛ خانواده؛ مقام یا نقش های اجتماعی باشند. اما هر کدام از این زیر بخش ها تاثیر خاص خود را بر رفتار مصرف […]

فعالیت های بازاریابی می توانند در سازمان های انتفاعی و سازمان های غیر انتفاعی جریان پیدا کنند. اگر بخواهیم این فعالیت ها را به پنج رویکرد تقسیم کنیم می توانیم پنج گرایش ایجاد نماییم. گرایش تولید دیرینه ترین گرایش… یکی از رویکرد های دیرینه در بازاریابی توجه به گرایش تولید است. هر گرایشی بر پایه […]

از بین بردن موانع مشکل ترین کار برای بازاریاب است. اما، آیا می دانید که موانع در بازاریابی به چند دسته تقسیم می شوند؟ برخی از موانع در بازاریابی می تواند موانع فروش، موانع قیمت، موانع کانال های توزیع و… از این دست موانع باشد. برطرف کردن چنین موانعی برای یک بازاریاب حرفه ایی تا […]

اصل تعمیم و بسط دادن یکی از اصول مهم در بازاریابی محصوب می شود. بازاریابان با توجه به این نکته که، احتمال پذیرش محصول جدید و مرتبط کردن آن با نام های تجاری موجود از سمت مصرف کنندگان به چه میزان است اقدام به بسط محصول می نمایند. زمانی که از بسط محصول صحبت می […]

در بازاریابی یکی از مهم ترین فعالیت هایی که باید انجام دهید این است که نسبت به ایجاد یک استراتژی مناسب اقدام نمایید. در این مطلب تلاش می کنیم که چند روش مناسب را برای تعیین استراتژی به شما معرفی کنیم. این ترفند ها می توانند سبب شوند که بازاریابی به شکل اصولی تری پیش […]

مدیر تبلیغات از آن دست شغل هایی است که می تواند زمان زیادی را به خود اختصاص دهد، حتی ایام تعطیل که به بیشتر مدیران به استراحت مشغول هستند یا در جایی خوش و آب و هوا وقت می گذرانند، مدیر تبلیغات شرکت بی وقفه در حال کار و فعالیت است تا در نهایت یک […]