Skip to main content

Benchmarking  در مبحث های مدیریتی و آموزش بازاریابی

در این مطلب تصمیم گرفتیم شما را با یکی از تاکتیک ها و ارزیابی هایی که در مطالعه های مدیریتی و آموزش های بازاریابی کاربرد دارد به نام Benchmarking  آشنا کنیم و ضمن تعریف و بررسی ابعاد مختلف آن طی سلسله مبحث های دنبال داری در مطلب های بعدی دید روشن تری از آن را پیش روی شما قرار دهیم.

Benchmarking  در مبحث های مدیریتی و آموزش بازاریابی

Benchmarking فرآیند مقایسه ای بین عملکرد اجرایی و فرآیند بازرگانی در بهترین عملکرد اقتصادی با بقیه شرکت می باشد که برای موفقیت بازاریابان می توان این مبحث را در آموزش های بازاریابی دامنه داری مطرح کرد. ابعادی که در آموزش های بازاریابی در Benchmarking اندازه گیری می شود شامل کیفیت و زمان و هزینه است در بهترین محک مدیران (اداره ها)، بهترین شرکت ها را در صنعت خودشان یا دیگر صنعت ها جایی که این فرآیند وجود دارد شناسایی می کنند و سپس مطالعه های به دست آمده را با نتایج مطالعه های فردی مقایسه می کنند.

در این راه مدیران برای آموزش بازاریابی به پرسنل فروش خود متوجه می شوند که هدف ها چگونه اجرا می شوند و مهم تر این که این فرآیند بازرگانی توضیح می دهد که چگونه شرکت ها (ادارات) موفق شده اند.

آشنایی با Benchmarking علاوه بر ضرورت آشنایی بازاریابان با آن در دوره های مختلف آموزش بازاریابی، به مدیران نیز در اندازه گیری عملکرد ها با استفاده از ابزار های مشخص (هزینه/ارزش) در هر یک از واحد های اندازه گیری و سودمندی در هر دوره زمانی کمک می کند که در نهایت نتایج در اندازه های متفاوت عملکرد ها شکل می گیرد.

هم چنین Benchmarking  به نام های بهترین عملکرد آزمایشی یا فرآیندی آزمایشی در آموزش بازاریابی مطرح می باشد که این فرآیند در اداره های مختلف استفاده می شود  به خصوص برای نشان دادن استراتژی مدیریت؛ که در آن ارگان ها وضعیت های مختلف را ارزیابی می کنند و این روش معمولا در ارتباط با آموزش های بازاریابیِ، بهترین عملکرد شرکت را با گروه های مشابه مقایسه و معرفی می کند؛ سپس در ادامه ی آموزش های بازاریابی این ارزیابی به بخش های مختلف در جهت پیشرفت در نقشه ها و انجام بهترین عملکرد کمک می کند.

این نوع ارزیابی پدیده ای است که شرکت ها جهت پیشرفت و توسعه در تمام آموزش های بازاریابی خود به آن نیاز دارند.

در مطلب های بعدی شما را با این مبحث بیشتر آشنا می کنیم.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!