Skip to main content

۴P بازاریابی گردشگری

اگرچه مقصود اصلی از همه فعالیت های تجاری، فروش است اما مرحله بعدی بلا فاصله پس از تولید، فروش نیست. روند بازار یابی از ۴ گام اساسی تشکیل شده است، که شامل موارد زیر است:

 • گام اول انجام تحقیقات بازار
 • گام دوم تهیه طرح بازار یابی یا برنامه ریزی 
 • گام سوم برقراری ارتباط با خریداران
 • و گام چهارم بازبینی

برای انجام گام های فوق ابتدا باید، متغیر های بازاریابی گردشگری را معرفی کنیم:

 • محصول(product): محصول در توریسم را می توان به معنای مختلفی چون جاذبه های توریستی / رفتار دوستانه مردم میزبان و یا مراکز توریستی یک کشور تعبیر کرد. در مورد یک شرکت هواپیمایی محصول نه تنها با صندلی هواپیما بلکه با رفتار مودبانه /توجه /وقت شناسی /کیفیت غذا و سایر خدمات آن نیز شناسایی می شود. به طور مشابه یک اتاق هتل مفهومی بیش از یک اتاق را دارا است.
 • قیمت(price): قیمت به حد متناسبی از نرخ دلالت دارد که یک محصول توریستی را می توان با آن فروخت.
 • مکان(place): مکان هایی که محصولات به موثرترین وجه در آن ها امکان فروش دارند.
 • تبلیغات(promotion): محدوده ایی از ارتباطات که می تواند پیام محصول را به مشتریان بالفعل و بالقوه برساند.

اصول بازار یابی برای کلیه فرآورده ها یکسان است ولی توریسم خصوصیات خاص خود را دارد :

 1. فرآورده های توریسم ترکیبی از محصول وخدمات هستند هیچ سرمایه گذار واحدی به تنهایی قادر به تولید آن نیست و هر بخش آن مستلزم تخصصص بالایی است .
 2. محصول توریسم قابل حمل نیست. مشتری برای استفاده از آن باید خود را به آن برساند. مانند موزه ها و بناها به عنوان مثال حمام وکیل شیراز .
 3. فرآورده توریسم را نمی توان جهت فروش درآینده انبار کرد. اگر برای محصولی مانند پوشاک مشتری مناسبی پیدا نشود می توان کالا را انبار کرد و در زمان مناسب به فروش رساند  اما اتاق یک هتل  و یا یک صندلی هواپیما باید روزانه مصرف شود در غیر این صورت  به هدر می رود مانند سیستم رزرو اتاق هتل در شهر اصفهان یا فروش بلیط فوری هواپیما در فرودگاه.
 4. هر تحول سیاسی یا بی ثباتی اقتصادی یا یک فاجعه طبیعی می تواند فورا به فرآورده های توریسم آسیب برساند. به عنوان مثال مبارزه دولت عراق با تکفیری ها بر جذب توریسم آن کشور اثر گذاشته است و میزان سفرهای توریستی به کشور فوق را کاهش داده است.

 

شماره تماس جهت مشاوره!