Skip to main content

تاثیر آموزش بازاریابی در فروشی موفق با خریدار های خردمند و بدبین

مسلما همدلی کردن با مشتری یعنی قرار گرفتن در جایگاه آن ها و از دیدگاه آن ها وارد بحث شدن که باعث می‌ شود آن ها بهتر منافعی را که پیشنهاد شما برایشان به همراه دارد را درک کنند. این نکته به نوعی مهمترین نکته در آموزش بازارایابی و فروشی موفق می تواند باشد زیرا وقتی از زاویه دید مشتریان به موضوع نگاه ‌کنید خیلی واضح متوجه می ‌شوید کدام خدمات از نظر آن ها کم ارزش یا کاملا بی‌ ارزش است. به این ترتیب شاید هیچ گاه مجبور نشوید که وقت و انرژی خودم را بی‌ جهت برای فروشی که هرگز انجام نخواهد شد تلف کنید و توجه به این نکته می تواند در آموزش بازاریابی مورد توجه باشد و فرآیند فروش را بهتر نماید.

خریدار خردمند و تاثیر آموزش بازاریابی در فروش موفق

خریدار خردمند تصمیم هایش بدون دخالت احساس ها و براساس واقعیت است. یک بازاریاب و فروشنده ی موفق در آموزش بازاریابی قطعا به این مسئله توجه خواهد کرد، بنابراین می‌توان مطمئن بود که این افراد خرید های احمقانه انجام نمی‌ دهند و منطقی و با درایت عمل می نمایند.
خریدار خردمند سوال های زیادی می ‌پرسد زیرا آن ها، در جست ‌و جوی حقیقت هستند و برای این که خیالشان راحت باشد، باید اطلاعات زیادی دریافت کنند. در آموزش بازاریابی برای دستیابی  به فروش موفق به فروشنده آموزش می دهند که باید توجه کافی به این مسئله نمایند. آن ها از شما می‌ خواهند راهنمای آن ها باشید و در اتخاذ تصمیم معقول به آن ها کمک کنید.

بهترین راهکار این است که:

برای یک فروش موفق سعی کنید با صبر و حوصله به سوال های آن ها پاسخ دهید و نظر آن ها را جلب کنید. این نکته نیز در دوره های آموزش بازاریابی در ایجاد فروش موفق در بسیاری از شرکت ها مورد تاکید است و باید به آن توجه نمود.

خریدار بدبین و تاثیر آموزش بازاریابی در فروش موفق

در واقع آن ها آشکارا عیب‌جویی نمی‌ کنند، بلکه کم صحبت هستند و دقت بیشتری به خرج می‌ دهند. خریداران بدبین از خرید های قبلی نتایجی را گرفته ‌اند و احتمال می ‌دهند که خرید های جدید هم دوباره همان نتایج را برایشان به همراه خواهد داشت. از آن جا که نسبت به نتایج خرید بیمناک هستند و به سادگی اعتماد نمی‌ کنند در ابتدا بدبین و شکاک به نظر می ‌رسند. در دوره های آموزش بازاریابی به کارکنان؛ توجه کردن به خریداران بدبین یکی از مبحث های مورد اهمیت است. خریداران بدبین تلاش می ‌کنند تا با دفاع از خودشان منافع مورد نظرشان را بدست بیاورند.

بهترین راهکار این است که:

در برخورد با آن ها با صداقت و فداکاری اعتمادشان را جلب کنید. در این صورت شاهد وفاداری و مراجعه های مکرر آن ها خواهید بود و می توانید فروش موفق را تجربه کنید.

آموزش های بازاریابی می تواند در دسترسی به فروشی موفق و برخورد با مشتری های مختلف  اهمیت بسزایی داشته باشد، به گونه ایی که فعالیت های فروش و چرخه ی رضایت و وفادری می تواند تحت تاثیر آن قرار گیرد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!