۱۸ خرداد, ۱۳۹۶

آموزش بازاریابی با تاکید بر فرآیند تصمیم گیری خریدار ها

فرایند تصمیم گیری خریدار؛ فرآیندی است که تصمیم­گیری مورد استفاده مصرف کنندگان در ارتباط با معامله های بازار قبل، حین و بعد از خرید یک کالا یا خدمات است که آموزش این فرآیند در آموزش بازاریابی می تواند کمک بسیاری به بازاریابان نماید.

photo_2017-06-07_11-38-12-min

در آموزش بازاریابی به بازاریابان می آموزند که؛ تصمیم گیری یک فرآیند شناختی از انتخاب یک مسیر عملکرد از میان انتخاب ­های متعدد است. مثال­ هایی مانند: تصمیم­گیری برای این که چه چیزی بخریم و بخوریم می­ تواند نمونه ی خوبی از این مفهوم باشد. بازاریابان با شرکت در دوره های آموزش بازاریابی یاد می گیرند که  تصمیم گیری یک فرآیند روانشناسی نیز هست. این بدان معنا است که اگر چه نمی­توان تصمیم را دید اما؛ می­توان از رفتار قابل مشاهده که یک تصمیم ایجاد کرده است برداشت هایی را به عنوان یک بازاریاب داشته باشید.  در چنین شرایطی رویداد روانشناسیِ “تصمیم گیری” اتفاق افتاده است. در آموزش بازاریابی با تاکید بر تصمیم گیری خریدار؛ به این خروجی خواهیم رسید که این یک ساختار است که تعهد را به عملکرد نسبت می ­دهد و بر اساس عملکرد هایی قابل مشاهده شکل می گیرد که در نهایت، ما فرض می ­کنیم مردم تعهدی برای تاثیر بر عملکرد دارند.

photo_2017-06-07_11-38-25-min

سه راه برای تحلیل تصمیم خریداران در آموزش بازاریابی وجود دارد:

مدل اقتصادی: این مدل به شدت کمی و بر پایه فرضیه های منطقی شکل می گیرد که مصرف کنندگان حداکثر سود را می خواهند.

مدل­ های روانشناسی: این مدل فرآیند های روانشناسی و شناختی از جمله شناخت انگیزه و نیاز را شامل می شود. این ­مدل ها بیشتر کیفی هستند و برپایه ی عوامل روانشناسی ازجمله تاثیرفرهنگی و یا خانوادگی بنا شده­ اند.

مدل رفتار مصرف کننده: این مدل از جمله مدل ­های عملی مورد استفاده بازار یاب ­ها است که در این حالت یک بازاریاب مدل ­های اقتصادی و روانشناسی را ترکیب می ­کند.

بنابر این توجه به فرآیند تصمیم گیری خریدار در آموزش بازاریابی به بازاریابان می تواند دید خوبی را برای آن ها ایجاد نمایند تا بتوانند در موقعیت های مختلف فروش، بهتر عمل نمایند.

تهیه کننده : تیم تدوین محتوا


 ممکن است به مقالات زیر علاقمند باشید :
بازاریابی را رنگ کنید…..
بازاریابی عشقه!!

دیدگاه خود را ارسال کنید

نام خود را وارد کنید
دیدگاه خود را وارد نمایید.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

اگر با این شرایط موافقید، لطفا here کلیک کنید.