Skip to main content

اهمیت بررسی رفتار مصرف کننده در آموزش بازاریابی

تاکنون بسیاری از آموزش های بازاریابی به مسائلی به غیر از رفتار مصرف کننده متمرکز بوده است اما امروزه، بررسی رفتار مصرف کننده در  آموزشِ بازاریابی از مسائلی است که بسیار مورد تاکید است.

همچنان که اطلاعات در سراسر جهان دست یافتنی تر شده اند، افزایش رقابت ها منجر به نیاز بیشتر به آموزش بازاریابی و در نظر گرفتن رفتار مصرف کننده از سوی کمپانی ها شده است. دنبال کردن روند داده ها در مورد رفتار شبکه ای یا روند فروش، دیگر کافی نیست حالا کمپانی ها نیاز به دسترسی به رفتار مصرف کننده در خلال فرآیند خرید را در دستور کار خود قرار داده اند. این به این معناست که روند آموزش بازاریابی نیاز داشت تا خودش را به سرعت با نیاز های درحال تغییر بازار وفق دهد و در راستای خواسته های شرکت ها، به دنبال مزیت رقابتی مجامع باشد.

امروزه آموزش بازاریابی با نوآوری های تکنولوژیِ در حیطه ی رفتار مصرف کننده انطباق یافته است و اطلاعات نظیر آن به راحتی در دسترس می باشد. آموزش بازاریابی در حیطه ی رفتار مصرف کننده باعث شده تا کمپانی های بنگاه به بنگاه و بنگاه به مصرف کننده برای رقابتی ماندن به شدت کار کنند. آن ها هم متقاضی کمیت (چه چیزی) و هم کیفیت (چرا) هستند تا بارِ هدف و انگیزه های رفتاری مشتریان را بهتر بشناسند. این درخواست، آموزش بازاریابی را تا جایی پیش می برد که جایگاه های جدیدی برای ارتباط تعاملی و دوطرفه میان بنگاه ها و مصرف کنندگان ایجاد کند.

بنابر این دستگاه های همراه مانند تلفن های هوشمند بهترین مثال برای جایگاه نوظهوری است که بنگاه ها را در خلال روند خرید به مشتریان وصل می کند. شرکت هایی که در زمینه آموزش های بازاریابی با تاکید بر مصرف کننده فعال هستند؛ ابداعی مانند OnResearch  با اپلیکیشن OnMobile را وسیله ی رساندن مصرف کننده از نقطه ی شروع تحقیق های داخلی به تصمیم گیری و نهایتا خرید و، ایجاد تجارت می داند. در مطلب های آینده بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!