Skip to main content

نقش بازار و مزایای آن در آموزش بازاریابی

با توجه به شناخت نقش و اهمیت بازار در موفقیت بازاریابان؛ یک بازاریاباب موفق در شروع کار خود لازم است بداند بازار به چه معناست؟ تا بتواند فروش سودمندی را داشته باشد. به بیان دیگر بازاریاب باید با نقش بازار و مزایای آن آشنا باشد، تا بتواند تحلیل مناسبی را ارائه دهد.

در آموزش بازاریابی به نیرو های فروش باید ابتدا به این نکته اشاره کرد که یک بازار انواع بسیاری از سیستم ها، مؤسسات، روش ها، روابط اجتماعی و سازمان ها می باشد که از طریق آن ها، تبادل های احزاب و گروه ها انجام می شود. زمانی که گروه ها ممکن است کالا و خدمات را بوسیله داد و ستد، مبادله کنند بیشتر به فروشنگانی که کالا و خدماتشان (شامل کارگرها) را پیشنهاد می کنند، برای تبادل پول به خریدار ها، اعتماد می کنند مبحث اعتماد که به آن اشاره شد در آموزش های بازاریابی نقش مهمی دارد و این نکته می تواند منجر به تقابل سازنده بین فروشنده و خریدار گردد.

نقش بازار و مزایای آن در آموزش بازاریابی

بازار چیست؟

در ابتدایی ترین تعریف در آموزش بازاریابی و فروش می توان گفت که یک بازار، فرآیندی است که بوسیله آن قیمت ها، کالا ها و خدمات پایه ریزی می شوند.
مزایای بازار:
یک بازاریاب و نیروی فروش در آموزش بازاریابی و فروش باید با مزایای بازار آشنا باشد از جمله مزایای بازار می توان به این موارد اشاره کرد:
بازار تجارت را آسان می کند.
توزیع و تخصیص منابع در جامعه را قدرت می بخشد.
بازار ها اجازه می دهند هر بخش تجاری، ارزیابی و قیمت گذاری شود.
یک بازار کم و زیاد بدون اراده و اختیار پدیدار می شود و یا ممکن است با برنامه ریزی و هدفمند توسط فعل و انفعال های انسانی برای قادر ساختن تبادل های حقوقی (مالکیت) خدمات و کالا ایجاد شود. این مسئله به شکل گیری بازار در آموزش های بازاریابی اشاره دارد.
در آموزش بازاریابی به بازاریابان سازمان ها و شرکت ها باید به این نکته نیز تاکید کرد که بازار ها با انواعی مختلف می توانند خود به خود بوجود آیند مثلاً زمانی که یک گروه به یک کالا یا سرویس علاقه دارد که گروه دیگر می تواند آن را تولید کند بازار شکل می گیرد. بنابراین در آموزش بازاریابان و نیرو های فروش می توان با مثالی ساده به این مبحث اشاره کرد که؛ یک بازار می تواند برای میوه وجود داشته یاشد، دیگری برای آدامس ، و حتی دیگری برای تحویل یک کالا، حتی می توان در آموزش های بازاریابی به بازاریابان به بازار های سیاه نیز اشاره کرد زیرا؛ بازار سیاه نیز می تواند وجود داشته باشد؛ درست در زمانی که یک کالا بطور غیر قانونی مبادله می شود، برای مثال بازاریابان در آموزش های بازاریابی با بازارهایی برای کالا های زیر فرمان اقتصادی با وجود فشار بر سرکوب آن ها، و بازار های مجازی نیز آشنا می شوند مانند: ای بی، که در آن خریداران و فروشندگان بطور فیزیکی در طول مذاکره دخالت نمی کنند. یک بازار می تواند به عنوان:
حراج
بازار الکترونیکی خصوصی
بازار کالای عمده
مرکز خرید
موسسه مجتمعی مانند یک بازار سرمایه
و در نهایت بحث غیر رسمی بین دو فرد، سازماندهی شود.
در یک جمع بندی می توان گفت: بازار ها متفاوت هستند این تفاوت در آموزش بازاریابی در قالب شکل، مقیاس (حجم و بازه جغرافیایی)، موقعیت مکانی و انواع شرکت کنندگان، مانند انواع کالا و خدمات معامله شده مطرح می گردد در مطلب بعدی بیشتر به این مبحث جذاب خواهیم پرداخت.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!