Skip to main content

موفقیت در فروش و بازاریابی با تکنیک های ان ال پی

By اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۵مقالات تخصصی بازاریابی

موفقیت در فروش و بازاریابی با تکنیک های ان ال پی

دراطرافیان خود مشاهده کردید کسانی را که حرف هیچ کس راقبول ندارند ولی مطمئنا یکی هست که فقط حرف او را قبول می کند و حرف آن شخص در زندگی آن فرد بی تأثیر نیست. ما توسط ۵ حس اطلاعات را از محیط دریافت می کنیم. فکر کنید ۵ شیرآب داریم که یک شیر بزرگتر از ۴ شیر دیگر می باشد و آب بیشتری به ما می دهد. (ان ال پی: به معنی برنامه ریزی ذهن) ذهن انسان هم دقیقا مانند این مثال عمل می کند، ما همیشه از یکی ازحس ها اطلاعات بیشتری دریافت میکنیم. بسیاری ازانسان ها از کانال ارتباطی خودشان(یعنی همان حسی که به خودشان اطلاعات بیشتری می دهد) اطلاعات را انتقال می دهند در صورتی که اگر ما بتوانیم کانال ترجیحی دیگران( یعنی حسی که به طرف مقابل اطلاعات بیشتری میدهد) را تشخیص دهیم فوق العاده می توانیم قوی تر عمل کنیم.

  • کانال های ارتباطی ( حس ها ) در ۳ حالت می باشد:

  1. بصری( بینایی، دیداری )
  2. سمعی( شنیداری )
  3. لمسی یاحسی( لامسه )
  • چگونگی تشخیص کانال های ترجیحی افراد تاثیر آن در بازاریابی و فروش؟

 ۱.دیداری ها: کلماتی مانند: دیدن، زیبایی، منظره، قشنگ، چشم انداز، اندازه، رنگ، در کل کلماتی که مربوط به دیدن می باشد. معمولا این افراد لاغرترند، تندتر صحبت می کنند، نوسان حرکت دستانشان زیاد، موقع نوشیدن نوشیدنی ها مردمک چشمشون به سمت بالا میرود و معمولا در حالت ایستاده نوک پاهاشون به سمت جلو و شیک پوش هستند. اطلاعاتی که از حالت شماره ۱ به شما داده شده می تواند شما را در شناخت کانال ترجیحی این گونه افراد یاری کند. استفاده از این کلمات در بازاریابی در این گونه افراد تأثیر بیشتری دارد. مثال: بعد ازشناخت کانال ترجیحی این گونه افراد فروشنده برای فروش ملک خود از ابعاد و منظره، رنگ، زیبایی محیط اطراف ملک برای مشتری صحبت می کند. کانال بصری(دیداری) عمومی تر از کانال های دیگر می باشد.

۲.سمعی: کلماتی مانند: گوش، گوش کردن، صدا، صوت، ریتم، نوا، آهنگ، موزون، ودرکل کلماتی که مربوط به شنیدن باشد. این افراد معمولا: گردن متوسط، شمرده و زیبا سخن می گویند، صدایشان زیباست، موقع نوسان دست ها به سمت گوش میرود، موقع ایستادن یکی از پاهاشون کج به یک سمت و معمولا گوش سمت مخالف آن پای کج بهتر می شنود. بعد از شناخت افراد با اینگونه کانال ترجیحی فروشنده ملک میتواند به مقاوم بودن سفالی که در ساخت دیوار ها استفاده شده در مقابل سر و صدا بازاریابی کند.

۳.حسی یا لمسی: کلماتی مانند: لمس کردن، حس کردن، الهام شد، خواب دیدم، خوش مزه، تلخ، شیرین، زبری، نرمی، و کلماتی که به حس و لامسه مربوط شود. معمولا این افراد گردن کوتاه تر، بسیار با طمعنینه و شمرده صحبت می کنند، معمولا چاق تراز ۲ گروه قبل هستند، وقتی سرپا هستند نوک پاهاشون کج به سمت بیرون می باشد، موقع نوشیدن نوشیدنی خیلی آرام هستند و وسط آب خوردن فکر می کنند. بعد از شناخت  افراد با این گونه کانال ترجیحی فروشنده ملک می تواند به جنس سرامیک و زبری و نرمی کاغذ دیواری اشاره کند.

موفقیت در فروش و بازاریابی با ان ال پی در هر شغلی با خلاقیت در تعریف محصولات خروجی آن شغل با توجه به کانال های ترجیحی همراه است. امکان دارد شخصی هر ۳ حالت را دارا باشد، با تغییر شغل کانال ترجیحی افراد تغییر می کند. بطور معمول هر ۱۰ سال کانال ارتباطی افرادتغییر می کند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!