Skip to main content

گردشگری پزشکی (توریسم درمانی)

توریسم پزشکی شاخه ای از گردشگری سلامت است که در آن شخص از کشور عمدتا پیشرفته به سایر نقاط دنیا سفر می‌کند تا از خدمات پزشکی کشور مقصد در مراکز درمانی بهره‌مند شود. تاریخچه توریسم پزشکی به هزاران سال قبل و به یونان قدیم بر می‌گردد، زمانی که زائرین از نقاط گوناگون با گذر از دریای مدیترانه خود را به منطقه‌ای در خلیج «سرونیک» به نام «اپیدوریا» می‌رساندند. باورها بر این بود که مهراب خدای شفابخش یونانی‌ها در آنجا قرار دارد. در حال حاضر “اپیدوریا” قدیمی‌ترین خاستگاه گردشگری پزشکی در جهان شناخته می‌شود.

در بعضی کشورهاخدمات درمانی عمومی متداول است ولی معمولاً زمان زیادی بـرای پاسخگویی به نیاز شهروندان صرف می شود و بیمـاران ناگزیرنـد مـدت طـولانی در انتظـار رسیدگی به وضعیتشان باشند، نظیر پیوند مفصل ران که در انگلستان و کانادا یک سال و یـا بیشتر باید در نوبت منتظر شد. لیکن در سنگاپور، تایلند و فیلیپین بیمـار می تواند یک روز پس از ورود تحت مراقبت و درمان قرار گیرد.  از دلایلی که موجب می شود افراد با هدف درمان مـسافرت کننـد مـی تـوان، هزینـه پـایین مراقبت های پزشکی، جستجو برای یافتن یک پزشک متخصص و با تجربـه، کیفـت مناسـب خدمات درمانی، ایمنی و کوتاه تر بودن زمان انتظار برای درمـان اسـت .

توریسم درمانی، صرفاً ارائه خدمات پزشکی نیست بلکـه بـر ایـن منطـق اسـتوار اسـت کـه معالجات پزشکی در کنار استراحت و فراغت و سیاحت ناشی از یک مـسافرت خـارجی مـی تواند به تسریع بهبود و سلامت افراد کمک نماید. توانمندی پزشکان ایرانی در ارائه خدمات پیشرفته پزشکی ، هزینه های نسبتا مناسب درمقایسه با کشورهای پیشرفته، سطح سرویس دهی مناسب در ارائه خدمات درمانی، پتانسیل موجود در ایـن زمینـه، خـصوصاً تجربه ای قوی در درمان و معالجات سخت از یک سو و برخورداری سرزمین ایران از جاذبه های طبیعی و سیاحتی می تواند ایران را به عنوان یک قطب توانمند توریسم درمانی معرفی نماید.

در اغلب موارد، هدف از توریسم پزشکی بهره‌مندی از قیمت پایین خدمات پزشکی است. مهم ترین مزیت ایران در گردشگری پزشکی نیز، ارزان بودن خدمات به نسبت دیگر کشورها می باشد. اخیرا در ایران اقدامات مثبتی در جهت توسعه توریسم درمانی با شعار”امکانات جهان اول، قیمتهای جهان سوم ” صورت گرفته است، این اقدامات باعث رشد این صنعت در کشور عزیزمان گردد.

[vc_googleplus annotation=”bubble”]
شماره تماس جهت مشاوره!