Skip to main content

کشتی، برند ساز بین المللی کالای ایرانی

کشتی ورزش اصیل ایرانی و یکی از نقاط قوت فرهنگی و اجتماعی ما در سطح جهان است ، اما سوال اینجاست که :

یک برند کالای ورزشی همچون ورزش کشتی چگونه می تواند بهترین عملکرد را برای گسترش نام تجاری خود با برند ایرانی در بازار های جهانی و منطقه ای داشته باشد ؟

ما می توانیم با گسترش برند و توسعه محصولی خاص و منحصر به فرد از میهمان و اولویت بندی مشتریان بر استواری جایگاه برند بر اساس پتانسیل موجود، به جایگاه یابی برند ایرانی کمک نماییم. می بایست  از ابتدا و از نقطه شروع تمام طبقه مصرف کنندگان را در نظرگرفته و همه تولیدات را بر اساس طیف کلی مشتریان تنظیم نماییم. هر کدام را به عنوان منبع غنی فرضیه خود در نظر بگیریم، به خصوص رفتار مصرف کننده را که می بایست علاقه مشتری به برند در آن ثابت شود. در هر گام تیمی از نمایندگان مختلف را برای بررسی بازار در شهرهای کلیدی تشکیل دهیم تا به ارزیابی های طبقه بندی شده برسند و با برگزاری جلسات طوفان مغزی برای رسیدن چشم اندازهایی در خصوص مصرف کننده جهانی، کار موثر و تحلیل بازار برای همکاری مشترک، تجربه نمایند و سپس با بازگشت به مطالعات اولیه محلی و گزارشات موجود نتیجه لازم را بدست آورند. آنها می بایست،  دوباره و با پاسخ دادن به سوالات پایه ای و داده های خام مبنا را بر گسترش چارچوب بازار مشترک جهانی قراردهند.

جالب اینجاست که تیم های بازاریابی شرکتهای آلمانی (که ورزش کشتی را  از فهرست ورزشهای مقبول کشور خود خارج ساخته اند) در چندین مورد آزمایش مختلف در کشور های کلیدی  رفتار مصرف کننده ی ورزشکار این رشته  را در خصوص انتخاب برند کفش کشتی مورد آزمایش قرار داده اند. آنها به این نتیجه رسیده اند که تمرکز بیشتر می بایست بر روی احساسات و عواطف و جایگاه اجتماعی ورزشکاران این رشته متمرکز گردد تا در انتخاب کفش و لباس کشتی توسط آنان موثر واقع شود . با انجام یک پژوهش جامعه شناسانه در حوزه بازار خاص و  با داشتن چارچوبی مشخص و تعاریف درست از متغیرهای جامعه شناسی، می توان فعالیت مشتری خاص را افزایش داده تا آرام آرام  به بازارجهانی مصرف کنندگان برسد. پژوهش مناسب اجتماعی به ما نشان می دهد که برای محصول خاصی چون کفش و لباس کشتی ، در کجا برند جاری است، در چه بازاری قویتر است و در کجا می توان مصرف کننده با سهم بالای بازار پیدا کرد.

شماره تماس جهت مشاوره!