Skip to main content

کانال های توزیع و فروش

سازمان های فروش همواره در استفاده از کانال های توزیع و فروش، دچار تردیدند. این که از چه کانال های توزیع و فروش استفاده کنند؟ و چه کانال هایی می تواند محصولات آن ها را به شکل بهتری در بازار عرضه کند؟

اگر چه سازمان ها و شرکت های توزیعی از کانال ها و مجاری گوناگون برای فروش محصولات خود استفاده می کنند با این حال ۹ کانال، بیشتر از سایر موارد مورد استفاده قرار می گیرد که در زیر به معرفی هر یک خواهیم پرداخت:

انواع کانال های توزیع و فروش:

  1. فروش مستقیم(کانال بدون واسطه) از طریق شرکت در نمایشگاه های فروش
  2. فروش مستقیم(کانال بدون واسطه) از طریق فروش در پایانه های فروش متعلق به خود شرکت
  3. فروش اینترنتی
  4. فروش از طریق فروشگاه های زنجیره ای
  5. بازاریابی و فروش مویرگی
  6. فروش از طریق مشتری یابی(خرده فروشان) و فروش به خرده فروشان
  7. فروش از طریق مشتریابی(عمده فروشان) و فروش به عمده فروشان با استفاده از ابزاری همچون مذاکره و فروش حضوری 
  8. مشتری یابی و فروش به شرکت های پخش با استفاده از ابزاری همچون بازاریابی تلفنی
  9. فروش از طریق اعطای نمایندگی در هر شهر یا منطقه

از این پس در بخش های بعدی به صورت تفضیلی به معرفی هر یک از موارد ۹ گانه بالا خواهیم پرداخت.


برگرفته از کتاب مدیریت کانال توزیع و فروش، حقیقی و همکاران

شماره تماس جهت مشاوره!