Skip to main content

کانال های ارتباطی در بازاریابی به شیوه NLP

کانال های ارتباطی در بازاریابی به شیوه NLP

شاید تا به حال با افرادی مواجه شده باشید که حرف هیچ کس راقبول نداشته باشند ولی مطمئناً یکی هست که حرف او را قبول می کنند و حرف آن شخص در زندگی آن فرد بی تأثیر نیست. انسان ها توسط  ۵ حس اطلاعات را از محیط دریافت می کنند. فکر کنید ۵ شیر آب داریم که یک شیر بزرگتر از ۴ شیر دیگر می باشد و آب بیشتری از آن جاری می گردد. ذهن انسان هم دقیقاً مانند این مثال عمل می کند. هر انسانی همیشه از یکی از حس های خدادای خود اطلاعات بیشتری دریافت می کند. بسیاری از انسان ها از کانال های ارتباطی خودشان( یعنی همان حسی که به آن ها اطلاعات بیشتری می دهد) اطلاعات را انتقال می دهند، در صورتی که اگر ما بتوانیم کانال ترجیحی دیگران( یعنی حسی که به طرف مقابل اطلاعات بیشتری می دهد) راتشخیص دهیم فوق العاده می توانیم قوی تر عمل کنیم.

کانال های ارتباطی در بازاریابی در ۳ حالت کلی تقسیم بندی می شوند:

  • بصری( بینایی، دیداری )
  • سمعی( شنیداری )
  • لمسی یاحسی ( لامسه )

هر کدام از این کانال های ترجیحی افراد می توانند در بازاریابی و فروش اثر گزار باشند. افرادی که از کانال های دیداری استفاده می کنند از این کلمات و جمله ها استفاده می کنند مانند: دیدم، زیبا است ، منظره قشنگی است و یا چشم انداز زیبایی است، اندازه و رنگ و در کل کلماتی که مربوط به دیدن می باشند برای آن ها اهمیت دارد. معمولاً افرادی که از این نوع کانال بهره می برند لاغرترند، تندتر صحبت می کنند، نوسان حرکت دستانشان زیاد، موقع نوشیدن نوشیدنی های غیرالکلی و گازدار مردمک چشمشان به سمت بالا می رود و معمولاً در حالت ایستاده نوک پاهاشون به سمت جلو می باشد این افراد شیک پوش هستند. استفاده از کلماتی که  که در ابتدا ذکر کردیم در بازاریابی برای این گونه افراد تأثیر بیشتری دارد. به عنوان مثال بعد از شناخت کانال ترجیحی این گونه افراد یک فروشنده موفق برای فروش ملک خود از ابعاد و منظره، رنگ و زیبایی محیط اطراف ملک برای مشتری صحبت می کند. کانال بصری(دیداری) عمومی تر از کانال های دیگر می باشد.

افرادی که از کانال های سمعی استفاده می کنند از این  کلمات و جمله ها بیشتر استفاده می کنند مانند: گوش دادم، شنیدم، همچنین صدا، صوت، ریتم، نوا، آهنگ موزون برای آن ها مهم است و در کل کلماتی که مربوط به شنیدن می باشند را بیشتر به کار می برند. افرادی که از این کانال بهره می برند معمولاً: گردنی با اندازه متوسط دارند، شمرده و زیبا سخن می گویند، صدایشان زیباست، موقع صحبت کردن دست ها به سمت گوش هایشان می رود، موقع ایستادن یکی از پاهایشان کج به یک سمت است و معمولاً با گوش سمت مخالف آن پای کج بهتر می شنوند. بعد ازشناخت افرادی با این گونه کانال ترجیحی به عنوان مثال اگر فروشنده یک ملک باشید می توانید به مقاوم بودن و یا سفالی که در ساخت دیوار ها استفاده شده و تاثیر آن در مقابل سر و صدا اشاره کنید و بازاریابی موفق تری را داشته باشید.

افرادی که از کانال های حسی یا لمسی استفاده می کنند این  کلمات و جمله ها را بیشتر به کار می برند مانند: لمس کردم، حس کردم، الهام شد، خواب دیدم، خوش مزه بود، تلخ یا  شیرین بود، زبر و یا  نرم است، و در کل کلماتی که به حس و لامسه مربوط  شود. معمولاً این افراد گردن کوتاه تری دارند، بسیار شمرده صحبت می کنند، معمولاً چاق تر از دو گروه قبل هستند، وقتی سرپا هستند نوک پاهایشان کج به سمت بیرون می باشد، موقع نوشیدن نوشیدنی بدون الکل و گاز دار خیلی آرام هستند و وسط  آب خوردن فکر می کنند. بعدازشناخت  افرادی با این گونه کانال ترجیحی به عنوان مثال اگر فروشنده ملک هستید می توانید به جنس سرامیک و زبری و نرمی کاغذ دیواری اشاره کنید.

 ان ال پی به معنای برنامه ریزی ذهنی است  موفقیت در فروش و بازاریابی با توجه به ان ال پی در هرشغلی و به همراه خلاقیت در تعریف محصول های خروجی آن شغل و با توجه به کانال های ترجیحی همراه است. همچنین امکان دارد شخصی هر ۳ حالت را دارا باشد، بعلاوه در بسیاری از موارد با تغییر شغل کانال ترجیحی افراد نیز تغییر می کند. بطور معمول هر ۱۰ سال یک بار کانال ارتباطی افراد تغییر می کند. شناخت ان ال پی افراد می تواند به یک بازاریاب کمک کند تا بازاریابی موفق تری را داشته باشد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!