۱۸ تیر, ۱۳۹۸

کارآفرین ها بالاخره موفق می شوند؟!

ممکن است در ابتدای راه کارآفرینی، شخص کارآفرین با مشکل های مختلفی دست و پنجه نرم کند. مثلا ممکن است از نظر مالی در مضیغه باشد، حمایت های دولتی کافی را دریافت نکند، منابع و داده های خود را از دست بدهد و یا مشکل های دیگری بر سر راه او قرار گیرد. معمولا کارآفرینی در سال های اولیه شروع برای کارآفرینان سخت و دشوار است. بسیاری از کارآفرینان در سال های ابتدایی فعالیت خود ۲۴ ساعته فعالیت می کنند و استراحت برای آنان مفهومی ندارد اما، بالاخره پس از سال های دشوار نوبت به سال های راحتی هم می رسد و بیشتر کارآفرینان اگر جدیت داشته باشند می توانند موفق شوند.

 

به راستی به غیر از جدیت و تلاش چه عامل دیگری می تواند کارآفرین را موفق کند؟

یکی از عواملی که سبب موفقیت کارآفرینان می شود علاقه او به کاری است که انجامش می دهد. ممکن است با خود بگویید معمولا هر فردی که کاری را انجام می دهد به کار خود علاقه دارد در غیر اینصورت آن کار را انجام نمی داد اما، در عالم واقعیت این حالت صادق نیست. این بدین معناست که بسیاری از افرادی که شاغل هستند الزاما به کاری که انجام می دهند علاقه ندارند و ممکن است به دلایل مختلفی از جمله:

  • تامین مالی
  • منزلت اجتماعی
  • رهایی صِرف از بیکاری

و یا عوامل دیگر مشغول به کار شوند. فرق کارآفرینان با بقیه افراد شاغل در این است که کارآفرین نسبت به کاری که انجام می دهد علاقه زیادی دارد. یکی از عواملی که در کنار سایر عوامل سبب موفقیت کارآفرین می شود این است که از انجام کار خود لذت می برد. به همین علت نیز اگر ۲۴ ساعته کار کند کسل نخواهد بود یا غر نمی زند.

لذت بردن از کار سبب انگیزه در شخص کارآفرین می شود. اگر کارآفرین مانند بسیاری از افراد جامعه از کاری که انجام می دهد لذت نبرد بدون شک نمی تواند در مسیر کارآفرینی قدم بگذارد. تنها در صورتی شخصی می تواند تمام انرژی خود را صرف کارش نماید که از کار خود راضی بوده باشد و لذت ببرد و این ویژگی از مهم ترین خصایص کارآفرینان است.

 

ممکن است به مقاله های زیر علاقمند باشید:

 

دیدگاه خود را ارسال کنید

نام خود را وارد کنید
دیدگاه خود را وارد نمایید.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

اگر با این شرایط موافقید، لطفا here کلیک کنید.