۲۹ خرداد, ۱۳۹۷

کارآفرین باید خلاق باشد….

کارآفرین شخصی است که مشکلات و تهدید ها را به فرصت تبدیل می کند. به همین علت برای داشتن یک چنین شخصیتی، کارآفرین نیاز دارد که خلاق باشد زیرا یکی از عوامل مهم برای رسیدن به قله های رفیع کارآفرینی خلاقیت است در واقع خلاقیت می تواند در انسان ها افق هایی را برای ادامه راه روشن کند که با یک نگرش معمولی امکان پذیر نخواهد بود.

هنر یک کارآفرین خلاق، شناسایی و یافتن ذهن های خلاق و استفاده از خلاقیت های دیگران برای انجام یک کار است. همچنین کارآفرین می تواند علاوه بر کشف خلاقیت های دیگران، توانایی و استعداد خلاقیت و نوآوری را در افراد ایجاد ،ترویج و تشویق کند و باید فضایی ایجاد کند که هم خود بتواند خلاق باشد و هم افراد دیگر را برای خلاقیت تحریک کند. برای ایجاد چنین فضایی باید شرایطی فراهم شود که افراد بتوانند نظریه ها و تفکرات خود را بروز داده و به راحتی اندیشه هایشان را بیان نمایند.کتاب نترس، کارآفرین شو

با توجه به دو پارگراف بالا کارآفرین باید هم خلاقیت را در خود پرورش دهد و هم زمینه ایجاد خلاقیت دیگران را فراهم کند تا در نهایت به نتیجه مطلوب دست یاید. با این وجود آن چه که برای رشد خلاقیت به آن نیاز است انگیزش است که انگیزش خود شامل دو بخش می گردد.

“انگيزش درونی که ناشی از ارزش ذاتی کار برای فرد است (علاقه و رضایت فرد از کار(

انگيزش بیرونی که ناشی از علاقه فرد برای رسیدن به نتيجه دلخواه است.

هر دو نوع انگيزش می توانند فرد را برای انجام کار تحریک نمایند ولیکن باید توجه داشت که اثر هر کدام از نیروهای انگیزشی، بر مواردی از قبیل احساس و علاقه فرد نسبت به کار و عملکرد کاری فرد، متفاوت است. با این وجود باید دانست که هر دو نوع انگیزش، نقش مهمی در کارآفرینی ایفا می نمایند.کتاب نترس کارآفرین شو

در حالت واقعی برای موفقیت به هر دو مدل نیروی از انگیزشی نیاز است زیرا، با استفاده از هر دو حالت انگیزش می تواند به موفقیت دست یابد و می توان گفت هم انگیزش درونی و هم انگیزش بیرونی نقش تکه های پازل کارآفرینی را ایفا می کنند و مکمل یکدیگر هستند.


ممکن است به مقاله های زیر علاقمند باشید:

دیدگاه خود را ارسال کنید

نام خود را وارد کنید
دیدگاه خود را وارد نمایید.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

اگر با این شرایط موافقید، لطفا here کلیک کنید.