Skip to main content

محسن آزمایش، کارآفرین بدون سرمایه

محسن آزمایش، کارآفرین بدون سرمایه

کارآفرین بزرگی که بدون ارث پدری و حتی سرمایه اولیه کارش را از شاگردی در بازار تهران آغاز کرد. مدت ها در کارگاه های کوچک کار میکرد و سرمایه های اندکش را جمع می کرد تا روزگاری کار بزرگی انجام دهد. هزینه های خانواده پس از مرگ پدر بر دوش او بود.

محسن آزمایش بدون سرمایه و موسس کارخانه آزمایش و یکی از مشهورترین تولیدکنندگان لوازم خانگی و کارآفرین در ایران روزهای سخت جوانی را هرگز از یاد نمی برد. او حتی برای راه اندازی کارگاهی کوچک درخیابان فدائیان اسلام تهران هم پول کافی در اختیار نداشت و به همین دلیل سال ها شاگردی کرد.

حاصل فعالیت های شبانه روزی او طی ده سال تنها ۱۰۰ هزارتومان سرمایه شد. خانه را فروخت و هرچه داشت را برای راه اندازی کارگاهی برای تولید صندلی هزینه کرد. وضع زندگی این کارآفرین بزرگ قدری سرو سامان می یافت که مادرش فوت کرد. محسن آزمایش مدتی در افسردگی مرگ مادر بود. چند ماه بعد بازهم به کارخانه بازگشت تا کسب وکار را آغاز کند ولی این بار اتفاق ناگوار دیگری  رخ داد. کارخانه او به دلیل حادثه ای ناخواسته در آتش سوخت. او بازهم به همان مرد بدون سرمایه بدل شد.

محسن آزمایش این بار تصمیم می گیرد خانه اش را بازهم بفروشد و کسب وکاری تازه راه اندازی کند. تا سال ها بعد او نقل می کرد آتش سوزی در کارخانه عمدی بوده است. محسن آزمایش بعد از این حادثه اصلیترین کارخانه خود را تاسیس کرد. محسن ولی هنوز توانی و علاقه ای برای ادامه زندگی داشت. او قصد کرده بود تا در زندگی رسم بزرگی بیاموزد وشیوه مردان اسطوره ای را پیش گیرد از همین رو ، زمینی در جاده تهران نو، خریداری می کند تا این بار بیرون شهر پایه های کسب وکار خود را گذارد و کارآفرینی کند.

کارگاه در سال ۱۳۳۶ سوخته بود و در سال ۱۳۳۷ کارخانه جایگزین کارگاه کوچک شده بود، سال ۱۳۴۴ سرمایه اولیه کارخانه محسن به ۳۰ میلیون ریال رسیده بود. سال ۱۳۴۷ سرمایه اولیه به ۲۰۰ میلیون ریال رسید.

او کمی بعد زمینی به مساحت ۱۸۵ هزار متر در کیلومتر ۱۰ جاده آبعلی خرید تا به مجموعه سابق افزوده شود و بازهم زندگی را از سرگیرد. محسن آزمایش به کارآفرین بزرگ و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران و بدل شد. او سرمایه اولیه کسب و کارش را از راه شاگردی در بازار تهران کسب کرده بود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!