۱۷ فروردین, ۱۳۹۸

چه عواملی بر رفتار مصرف کننده اثر می گذارد؟ بررسی عامل محیطی فرهنگ

رفتار مصرف کننده تحت تاثیر دو عامل کلی قرار می گیرد. برخی عوامل برای مدیریت کنترل پذیر هستند مانند؛ محصول، قیمت، ارتقا و توزیع اما برخی عوامل نیز هستند که از این خاصیت پیروی نمی کنند و کنترل ناپذیر هستند. به عوامل کنترل ناپذیر، عوامل محیطی می گویند. این عوامل در کنترل مدیریت قرار ندارند بنابر این، به راحتی می توانند بر رفتار مصرف کننده تاثیر گذار باشند.

عوامل محیطی ایی که بر رفتار مصرف کننده تاثیر می گذارند متعدد هستند به عنوان نمونه؛ عوامل قانونی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، فناوری و… همگی می توانند در زیر مجموعه عوامل محیطی طبقه بندی شوند.

عامل فرهنگ و رفتار مصرف کننده

فرهنگ پرنفوذترین عامل تاثیر گذار بر رفتار مصرف کننده است. فرهنگ می تواند تاثیر عمیقی بر پروسه خرید کردن داشته باشد بنابر این، زیر مجموعه های فرهنگی و حتی خرده فرهنگ ها نیز در همین راستا نقش غیر قابل انکاری را دارند. به عنوان نمونه: بیشتر مردم ایران از فرهنگ شرقی در خرید خود پیروی می کنند. آن ها جمع گرا هستند و معمولا در خرید های خود نظر بقیه افراد نزدیک خود را هم جویا می شوند. احتمالا صحنه خرید های خانوادگی را در کشور ایران بسیار مشاهده کرده اید. در فرهنگ غربی فرهنگ فرد گرا بر خرید حاکم است. زن و شوهری که با هم ازدواج کرده اند در خیلی مواقع برای خرید لباس خود به تنهایی این کار را انجام می دهند اما، بیشتر زن و شوهر های ایرانی از این الگو پیروی نمی کنند و معمولا با هم به خرید می روند، و نظر هم را در خرید جویا می شوند.

خرده فرهنگ و رفتار مصرف کننده

خرده فرهنگ های هر جامعه اشاره ایی به مذهب، نژاد یا ناحیه جغرافیایی مصرف کننده دارد. در کشور ما نواحی جغرافیایی گسترده ای وجود دارد که با فرهنگ های خاص خودشان به راحتی به راحتی بر رفتار مصرف کننده آن منطقه تاثیر گذار هستند. همچنین نژاد های مختلفی در ایران زندگی می کنند و هر نژادی معمولا از الگوی خاصی در خرید پیروی می کند.

مذهب به عنوان یکی از خرده فرهنگ های مهم نقش پررنگی را در جریان خرید و رفتار مصرف کننده ایفا می کند. به عنوان نمونه: خرید یک لباس برای یک مسلمان تعریف خاص خود را دارد و همین خرید برای یک مسیحی از الگوی دیگری تبعیت می کند. شاید برای یک مسمان خرید یک روسری در برگیرنده عواملی چون سایز، ضخیم بودن و… باشد اما، برای یک مسیحی خرید یک روسری جنبه تشریفاتی دارد و می تواند نقش یک دستمال گردن را داشته باشد.

توجه به فرهنگ به عنوان یکی از مهمترین عوامل محیطی در خرید می تواند سبب شود رفتار مصرف کننده را  بهتر شماسایی کنیم و در نهایت مطابق با خواسته های آن پیش رویم.

 

ممکن است به مقاله های زیر علاقمند باشید:

 

 

دیدگاه خود را ارسال کنید

نام خود را وارد کنید
دیدگاه خود را وارد نمایید.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

اگر با این شرایط موافقید، لطفا here کلیک کنید.