Skip to main content

پیشنهاد ارزش چیست؟

در کتاب قواعد بازار یابی نوشته Mary Anne Raymond & Jeff Tanner در فصل دوم کتاب از برنامه ریزی استراتژیک (Strategic planning) صحبت شده است که در بخش اول به موضوع جالب “پیشنهاد ارزش”  (Value proposition)  می پردازد که ترجمه مفهومی آن را خدمتتان تقدیم می کنم.

  • پیشنهاد ارزش چیست؟

خریداران به ارزیابی محصولات و خدمات ارائه شده می پردازند تا دریابند که آیا مزیت های مطلوب آن ها را در خود دارد یا خیر. به عنوان مثال اگر ما بخواهیم یک تور مسافرتی را برای خود انتخاب کنیم، باید بدانیم آیا با توجه به مقدار هزینه های مالی و زمانی، آیا این مقصد سفر مطلوب ما هست یا خیر؟ این میزان مطلوبیت، پیشنهاد ارزشی است که تامین کننده تور، به ما پیشنهاد می کند.

بنابراین ما به عنوان یک بازاریاب، قبل از آن که بتوانیم برنامه استراتژیک خود را تنظیم کنیم، نیازمند آن هستیم که “پیشنهاد ارزش” محصولات و خدمات خود را برای مشتریانمان به صورت واضح مشخص نماییم. به عنوان مثال ممکن است توانایی های تکنولوژیکی و یا قمیت پایین محصولات و خدمات ما نسبت به رقبا، یک مزیت رقابتی برای ما ایجاد کند. “پیشنهاد ارزش” به این پرسش پاسخ می دهد که چرا مشتری باید محصولات ما را خریداری کند و یا از خدمات ما استفاده کند.

در آینده نزدیک این بحث بطور مبسوط تر بیان خواهد شد….

شماره تماس جهت مشاوره!