Skip to main content

پیشرفت در پژوهش های تبلیغاتی

این روزها روند تغییر در تکنولوژی و تقاضای مصرف کننده بسیار سریع می باشد به طوری که رسانه ها با تبلیغات و روشهای جدید پژوهش های تبلیغاتی در مقابل تبلیغات سنتی محکوم به رویارویی با یک تغییر اساسی هستند.

در حال حاضر تبلیغات آنلاین و رسانه های اجتماعی راه خود را از تبلیغات سنتی به تبلیغات جدید و تعاملی بردند، مانند برنامه های فوق پیشرفته کاربردی که برای تبلیغات یک تلفن همراه استفاده می شود. با این حال باید در مورد این گرایش های جدید و اثر بخشی آن ها بحث و تحقیق کرد. با توجه به این موضوع، محققان سراسر جهان با مقالات و پژوهش های خود در این مورد سعی کرده اند که بینشی ارائه دهند که در رسانه های تبلیغاتی بتوان از هر دو روش های سنتی و نوین استفاده کرد.

پیشرفت در پژوهش های تبلیغاتی

این کتاب، با عنوان  “پیشرفت در پژوهش های تبلیغاتی” ، سعی بر این دارد که با معرفی راهکارها و معرفی روشهای نوین و جایگزین کردن این متد ها با نسل قدیمی آنها، در زمینه تبلیغاتی راهنمایی هایی را ارائه دهد. این کتاب شامل شش بخش اصلی می باشد:

  1. روند تبلیغات و مسائل مربوط به آن
  2. موضوعات مربوط به تمرکز آنلاین و رسانه های تبلیغاتی تلفن همراه
  3. تلوزیون به عنوان یک رسانه تبلیغاتی
  4. بررسی مسائل مربوط به فرهنگ،جنسیت و سن در تبلیغات
  5. بحث و تجزیه تحلیل در مورد چالش های برندینگ
  6. بررسی موضوعات مربوط ارتباطات بازاریابی یکپارچه

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!