Skip to main content

پازل محصولات گردشگری

یک محصول، ارائه یک فرآورده تجاری است که توسط مشتریان موجود دریافت می شود، مجموعه ایی از امتیازات است که برای تامین نیاز ها و خواسته ها طراحی می شود. یک محصول شامل مجموعه ایی از عناصر محسوس و نامحسوس می باشد.

سودمندی یک  محصول زمانی حاصل می شود که برای مشتری به نحوه مطلوبی انجام پذیرفته باشد این تعریف در مورد اکثر جاذبه های گردشگری کاربرد دارد. به عنوان مثال موزه ها دارای مصنوعات فیزیکی هستند اما در عین حال برای گردشگران فرصتی ایجاد می کنند تا در گذشته ها غرق شوند. حتی بسیاری از رویدادها ترکیبی از محصول_ خدمت می باشند. محصول گردشگری فقط بازدید از یک گنجینه تاریخی، صندلی یک هواپیما اتاق یک هتل یا بازدید از یک پارک  نیست بلکه ترکیبی از اجزاء مختلف است.

عناصر زیر نیز عواملی هستند که تجربه گردشگری را تحت تأثیر قرار می دهند:

  • عناصر محسوس محصول، به عنوان نمونه در یک پارک این عناصر می تواند شامل گردش، مغازه ها و رستوران ها و پاکیزگی باشد.
  • عنصر چگونگی ارائه خدمات، که شامل ظاهر، طرز برخورد، رفتار و شایستگی کارکنان می باشد.
  • و عنصر آخری خود  مشتریان، انتظارات، رفتار و طرز برخورد آن هاست.

مجموعه عوامل خارج از کنترل متصدیان جاذبه های گردشگری هم مانند ترکیب افرادی که در یک زمان از جاذبه بازدید می کنند، ازدحام رفت و آمد در جاده های منتهی به منطقه ای که جاذبه در آن قرار دارد و وضعیت آب و هوا می باشد. پیچیدگی ارتباط بین این عوامل نشان می دهد که تجربه گردشگری برای هر یک از مشتریان می تواند متفاوت باشد.

کاتلر و همکارانش بر این عقیده هستند که چهار نوع محصول نیز  در بخش مهمان پذیری وجود دارد:

  • محصول اصلی:این بخش به عنوان یکی از منافع اصلی توصیف گردیده که با توجه به ویژگی های محصول می توان به راحتی آن ها را تشخیص داد.
  • محصول تسهیلاتی: شامل ترکیبی از کالا و خدماتی است که گردشگر را قادر به خریدن محصول عمده می کند.
  • محصول حمایتی:به عنوان مازاد در نظر گرفته می شوند و ارزش محصول عمده را بیشتر می کند. این محصولات مثل محصول تسهیلاتی اساسی نیستند ولی موجب تمایز عرضه کنندگان خدمات گردشگری از رقبای خود می شوند.
  • محصول اضافه شده: این نوع از محصول شامل قابلیت دسترسی، جو حاکم، تعامل مشتری با سازمان خدماتی، مشارکت مشتری و تعامل مشتریان با همدیگر است.

محصولات و خدمات گرشگری بسیار متنوع می باشند و در عین حال  مکمل یک دیگر هستند که باید به شیوه ایی درست در کنار هم قرار بگیرند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!