Skip to main content

نگرش نوآورانه مدیران، عامل ایجاد ساز مان های ایده آل

سازمان ایده آل چه سازمانی است؟ آیا ایجاد این نوع سازمان کار راحتی است؟ اگر بخواهیم به این سوالات پاسخ دهیم باید به نکاتی مهم توجه کنیم، با توجه به گستردگی دانش سازمانی در دنیای امروز و رقابت فشرده و افزایش روز افزون تنوع کالاها و خدمات، اکثر مدیرانی که در ابتدای ساخت یک سازمان قرار دارند و اندیشه ورود به بازار رقابتی را در سر می پرورانند، همواره این سوال را مطرح می کنند که با توجه به تئوری های متنوع سازمانی و مدیریتی، کدام نوع سازمان، روش و نگرش سیستمی می تواند بهتر و بیشتر، شرایط سازمان را برای حرکت به سمت چشم انداز خود هدایت کند؟

در این مطلب  تلاش شده تا با بررسی تئوری و فرهنگ سازمانی و مطالعه روش های مدیریتی در کشورهای مختلف و گزینش بهترین شیوه و در انتها جمع بندی کامل  تمامی این فاکتورها به یک سازمان قدرتمند و انعطاف پذیر که شرایط انطباق با هر نوع کاری مانند ارگان های تولیدی یا خدماتی را داشته باشد برسیم. در حقیقت منظور از یک سازمان ایده آل، طراحی یک سیستم است که همانند چارچوبی باشد که در شرایط انجام هر نوع کاری با بهترین سطح کارایی و اثربخشی عمل نماید، البته هر سازمانی در مقیاس خرد باید دارای یک ظرافت منحصر به حوضه فعالیتی خود باشد، یعنی هیچ وقت نمی توان یک راهکار کلی برای عوامل اجرایی یک سازمان تولیدی و یک سازمان خیریه ارائه نمود، بنابر این باید تلاش کنیم که یک سازمان ایده آلی معرفی گردد که در جایگاه هر کدام از سازمان های بالا و یا هر سازمان دیگری قرار گیرد، بهترین و بالاترین سطح عملکرد را به اجرا بگذارد.

تاکید یک مدیر موفق باید بر  نیروی انسانی باشد و با توجه به این موضوع که رکن اساسی هر سازمان و تاثیرگذار ترین علل موفقیت در یک سازمان نیروی انسانی آن است، عملکرد موثر این منبع باعث تحقق خط مشی های سازمانی می شود و باید راهکار هایی را برای نیروی انسانی ارائه نمود که بهره وری هر عضو سازمان را به حداکثر خود برساند، به عنوان مثال در سازمان های بروکراتیک فعالیت هر عضو در هر جایگاهی که در سازمان داشته باشد بر روی بهره وری کل سازمان اثر می گذارد، در یک سازمان ایده آل باید تلاش شود که هر انسان بیشترین فعالیت موثر و مفید را داشته باشد. به عنوان نمونه در کشور ژاپن که ۸۰% ثروت ملی از فعالیت نیروی انسانی به وجود می آید و بیشترین میزان راندمان کاری را دارند، می توان به عمق اهمیت نیروی انسانی در یک سازمان ایده آل پی برد.

بنابراین برای ساخت یک سازمان ایده آل باید سیستمی را طراحی نمود که چارچوب های تعریف شده آن به گونه ای باشد که فضا و موقعیت شکوفایی استعداد های اعضا در تمام سطوح سازمان مهیا گردد. حال با این پیش فرض، مدیریت سازمان ایده آل باید در برنامه ریزی خود سر فصل های زیر را رعایت کند که به صورت فهرست وار به آن ها اشاره می کنیم:

 • ویژگی سازمان های ایده آل دیگر را بررسی کند.
 • سیستم های متناسبی را طراحی کند.
 • برنامه ریزی منحصر به فردی را برای سازمان خود لحاظ کند.
 • خلاقیت راس تمام امور باشد.
 • تصمیم گیری ها به هنگام و به روز باشد.
 • فرهنگ سازمانی برای تمام کار کنان تشریح شود.
 • نوآوری جزء جدایی ناپذیر وظایف کارکنان باشد.
 • رهبری سازمان با جدیدترین روش ها اعمال شود.
 • به زنجیره تامین توجه شود.
 • منبع انسانی مورد تاکید باشد.
 • از علم ارگونومی در اداره سازمان بهره گیرد.
 • ارتباطات موثر و مفید لحاظ گردد.
 • هدایت و نظارت هرگز فراموش نشود.

حال با توجه به سرفصل های گفته شده در می یابیم برای ایجاد یک سازمان ایده آل باید به چه عواملی توجه کنیم، اما باید این را بدانیم که فراهم کردن عوامل بالا وابسته به نگرش مدیر سازمان نیز می باشد، البته  مدیرانی که همواره به دنبال این هستند که سازمانشان جایگاهی برتر نسبت به سایر سازمان ها داشته باشد نگرش نوآورانه ایی را در خود ایجاد می کنند و در تلاش هستند عوامل بالا را در سازمان خود فراهم کنند.

 رسیدن به سازمان ایده آل کار راحتی است، اگر مدیر سازمان نگاهی جدید و نوآورانه داشته باشد.


شماره تماس جهت مشاوره!