Skip to main content

نقطه قوت قرابت های فرهنگی واجتماعی در بازار های صادراتی ایران

آنچه که مسلم است ؛ همسایگان ایران در چهارسوی جغرافیایی آن ؛ بهره مند از فرهنگ بزرگ و اصیل ایران زمین و نیز داشتن قرابت های دینی ؛ زبانی و ایضاء قومیتی ؛ همواره از مقاصد اصلی محصولات صادراتی ایران شمرده می شوند . در طول تاریخ همواره مصایبی چون جنگ و بیماری بسیاری از همسایگان کشورمان را ؛ به مرکز اصلی نژاد و تبار شان یعنی ایران تمایل داده است . از دیر باز تا سده های اخیر ؛ همچنین ایران مرکز تجارت و تبادل اقتصادی شرق و غرب آسیا بوده و قرار گرفتن در محدوه شمال به جنوب دریایی ایران و دسترسی به آبهای آزاد از نقاط قوت کشورمان محسوب می گردیده است .

–           منطقه ای امن برای شیعیان جهان ، تجارت و زیارت ؛ گردشگری ، منابع سرشار معدنی و امکانات مناسب و ارزان تر تولیدی؛ اتفاقات جهان اسلام بر این امر صحه می گذارد که اقتصاد اسلامی ؛ می تواند اشتراکات مناسبی برای تجارت در بین شیعیان جهان را هویدا کند ، تا ما امروزه با وجود بیش از دویست و پنجاه میلیون شیعه در سراسر جهان، در آغاز راهی نو برای بدست آوردن سهمی مناسب از بازار اقتصادی باشیم.

–    منطقه ای مناسب برای گستره فارسی زبانان ، ایرانی ، تاجیک و افغانی ، فارسی زبانان سراسر دنیا ، علاقه مندانی که به شوق فراگرفتن زبان و ادبیات غنی کشورمان  و علوم دینی و مذهب تشیع به ایران آمده ؛ تحصیل کرده و به دانشگاههای شهرهای مختلف ایران رفته اند .  کسانی که هر روزشان را با فرهنگ ایرانی،  محصولات و برندهای ایرانی گذرانده اند و خاطره ای خوش از آنها به یاد دارند . حتی پس از بازگشت به کشورشان می توانند مبلغ خوبی برای برندهای ایرانی باشند ؛ مردمی که از کشورهای همجوار عراق و افغانستان به دلیل مشکلات سیاسی و جنگ سالهای سال در ایران زندگی کرده و رشد نموده اند و جمعیت بسیاری را شامل می شوند از مصادیق بزرگ تبلیغات برند های صادراتی ما در منطقه هستند . و معادله بازار منطقه را در رقابت با سایر کشورها به نفع ایران رقم زده اند. در دیگر سو کشور تاجیکستان پس از فروپاشی با تنظیم کردن روابط اقتصادی خود با بزرگترین استان کشورمان یعنی خراسان و همینطور قرابت فرهنگی وزبانی سهم عمده ای از بازار صنایع شرقی کشورمان را به خود اختصاص داده است .ترکمنستان،  آذربایجان و ارمنستان هم به علت قرابت های بیشمار فرهنگی و زبانی و وجود قومیت ارمنی و ترکمن در ایران بازاری به وسعت ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت فارسی زبان ، عرب زبان و کرد  و ترک و ارمنی را در چهارسوی کشور بوجود آورده اند .

شماره تماس جهت مشاوره!