Skip to main content

نقش وب سایت ها در بازاریابی اینترنتی

با توسعه بستر ارتباطات مجازی و امکانات بسیار زیادی که از این طریق در اختیار مخاطبان آن بالاخص در خواست کنندگان کالا و خدمات قرار می گیرد بدهی است که صاحبان مشاغل و ارائه دهندگان خدمات به فکر استفاده هرچه بهتر و بیشتر از این بستر باشند. وب سایت به عنوان یکی از شاخص ترین امکانات فراهم شده، در صورتی که در طراحی به اصول ساختاری، فنی و گرافیکی آن توجه لازم شده باشد می تواند در ایجاد بازارهای گوناگون و همچنین توسعه بازارهای جدید نقش بسزایی ایفا کند.

وب سایت ها در بازاریابی اینترنتی می توانند متخصصین حوزه کسب و کار را در شناسایی نیازهای مشتری به طور بسیار کارآمد همراهی نمایند.پیش بینی، شناسایی و برآورده سازند. شناسایی نیاز مشتری  با جمع آوری صحیح اطلاعات لازم از نیازهای گوناگون و ارائه تحلیل مناسب از آنهاحاصل میشود. وب سایت ها با توجه به پرسش هایی که از مشتری در مورد ویژگی های نیازش می پرسد نیاز واقعی او را شناسایی می کنند، هنگامی که یک وب سایت بتواند محدوده ی نیاز واقعی مشتری را شناسایی کند می تواند گزینه های متنوعی و متناسبی را بر اساس پیش بینی که انجام می دهد به او ارائه کند و در این جا است که مشتری می تواند از بین گزینه های متفاوتی که وجود دارد گزینه ی مطلوب خود را انتخاب کند و در واقع وب سایت توانسته است نیاز مشتری را برآورده سازد.

وب سایت می تواند:

  1. نیازها را از طریق پست الکترونیکی وب سایت و گروه بندی مشتریان از طریق علایق آن ها شناسایی کند، در این حالت وب سایت از طریق پست الکترونیکی که برای اعضای خود می فرستد آن ها را از محصولات و خدمات متنوع خود آگاه می سازد و با توجه با بازخوری که از آن ها می گیرد متناسب با سلیقه ی مشتریان اش اقدام به گروه بندی آن ها می کند.
  2. پیش بینی نیازهای مشتری از طریق مطرح کردن پرسش ها و تشویق آن ها برای پاسخ گویی دقیق به این پرسش ها جهت پیش بینی بهتر نیازهای شان، هنگامی که مشتری به درستی به این پرسش ها پاسخ دهد در واقع خیلی راحت وب سایت می تواند متناسب با سلیقه ی آن ها محصولات و خدمات اش را ارائه نماید.
  3. برآورده کردن صحیح نیازهای مشتری با تحویل به موقع محصولات و خدمات و به روزرسانی مناسب سفارش و ارائه خدمات پس از فروش، وب سایت با توجه به امکاناتی که دارد می تواند مشتری را مرحله های مختلف انتخاب کالا تا تحویل آن با خبر سازد تا مشتری بتواند برآورد سازد که کی می تواند با کالای خود دسترسی داشته باشد.

اگر وب سایتی با مدیریت ارتباط با مشتری ترکیب شود به دلیل این که تامین نیازهای مشتری نظام مندتر شده است باعث می شود که وب سایت کمک بهتری جهت تامین نیاز مشتری داشته باشد و هم چنین امکان مقابله به رقیبان نیز افزایش می یاید که علت آن هم همین مدریت ارتباط با مشتری است که از طریق وب سایت صورت پذیرفته است.

 درباره نویسنده

شماره تماس جهت مشاوره!