Skip to main content

نقش موثر سیستم توزیع، بر برند محصولات صادراتی ایران

در تحقیقات انجام شده در بازارهای صادراتی  منطقه ای که ما در آن قرارداریم سازمان و نظام هر کشوری دارای نوع مخصوص به خود از مصرف کننده منطقه ای  است؛ هر چند که داشتن تنوع در گروههای مختلف مصرفی آنان دیده می شود مانند تنوع در درآمد مردم و یا نوع نگرش اجتماعی آنان به کالاها؛  اما خرید و مصرف به صورت متمرکز انجام می شود. یعنی خرید  از بازار سنتی و در یک نقطه جغرافیایی انجام پذیرفته و در سراسر منطقه توزیع می گردد این خصوصیت بازار های عمده فروشی و سنتی منطقه ای است که کشورهای هدف صادراتی ما را تشکیل می دهد.

توزیع و پخش از یک نقطه برقیمت تمام شده آن در سراسر کشور مقصد صادراتی تاثیر می گذارد و عمده فروشان متوسط از شهر های دور برای متعادل نگه داشتن قیمت کالا  با مرکز بازار، تخفیفات بیشتری را طلب می کنند و این پیام به کارخانه تولید کننده ارجاع می شود تا او هم بتواند برای بدست آوردن سهم بازار دورتر از مرکز، قیمت محصول خود را بشکند؛ البته فواصل جغرافیایی بازار منطقه ای  کشور های خاورمیانه هم مزید بر علت است. به عنوان مثال فاصله بین شهرهای متوسط و بزرگتر را در بازارهای سنتی شهرهای اصلی مانند بغداد؛ استانبول، کابل و دوشنبه یا تاشکند را با یکدیگر مقایسه کنید.

باید بدانیم با توجه به توزیع محصولات ایرانی در این گونه بازارهای ستنی و غیر مدرن و به جهت علاقه مندی قشر متوسط تجارعمده فروش بازار، ایجاد رقابت قیمتی آنهم با سایر صادر  کنندگان داخلی امری اجتناب ناپذیر است .در نتیجه در هم و برهم بودن طبقات مصرف کنندگان کم درآمد و عمده فروشان متوسط صادراتی  همچنین  اندازه بازار، که توسط شرکت های قویتر جهانی و یا منطقه ای درچارچوب مرزهای بین المللی کشف شده اند، اساس هویت کالا و  برند ملی کالای  ایرانی صدمه اساسی می بیند. زیرا که در بازارهای فرا منطقه ای و در بین کالاهای ایرانی هیچ گونه اشتراکات موثر  و وحدت رویه جهت تقویت برند ملی و کالای ایرانی وجود ندارد.

نمی بایست اجازه داد که، تعبیر مصرف کننده نهایی از کالای ایرانی همان کیفیتی باشد که روز به روز کاهش پیدا کرده و قیمتی است که او می تواند با کمترین پرداخت ابتیاع کند بدون اینکه ارزشی برای برند آن قایل باشد سازمانهای مختلف و تولید کنندگان بزرگ در کشور ها؛ خود را نزدیک به چارچوب های جهانی می کنند، تا هیچ اختلافی بین دیدگاه آنان با هدف مصرف کننده وجود نداشته باشد. اما رقابت داخلی بین تولید کنندگان  ایرانی  برای تعیین قیمت صادراتی، مانع از اجماع نظر آنان برای کسب اهداف بالاتر می گردد.


شماره تماس جهت مشاوره!