Skip to main content

نقش تحلیل سهم بازار در بازاریابی موفق…

سازمان ‌های کمی سهم بازار را در فعالیت های بازاریایی خود ردیابی می ‌کنند ، هر چند این اغلب سنجشی مهم است، با این که فروش مطلق در بازار رو به رشد ممکن است افزایش یابد، سهم یک شرکت از بازار می ‌تواند کاهش پیدا کند این حالت زمانی که بازار شروع به افت می ‌کند، نشانه ی بدی برای فروش آینده برای یک فعالیت بازاریابی  است. آن جا که سهم بازار ردیابی می‌ شود، ممکن است ابعادی وجود داشته باشد از جمله:

  • سهم کلی بازار
  • سهم بخش یا  همان سهم بخش خاص و هدفمند
  • سهم نسبی

نسبت کلیدی برای مشاهده این حوزه معمولاً نسبت هزینه‌ های بازاریابی به فروش است؛ هر چند ممکن است این حوزه به عناصر دیگری تقسیم شود مانند: (نسبت تبلیغ به فروش، مدیریت فروش به فروش و غیره)

تحلیل هزینه‌ ها را نیز می ‌توان به عنوان گزارش مفصلی از تمامی هزینه‌ های که یک بنگاه بالا می‌آورد تعریف کرد که این عامل هم نقش مهمی را در بازاریابی ایفا می کند. مبنای آن می ‌تواند ماهانه، فصلی یا سالانه باشد. می ‌توان آن را به زیرمجموعه‌ های بنگاه کوچک تقسیم کرد تا تعیین شود هر بخش در شرکت چقدر هزینه در بردارد.

نقش تحلیل سهم بازار در بازاریابی موفق…

در بازاریابی، نسبت هزینه ‌های بازاریابی به فروش نقش مهمی در تحلیل هزینه‌ ها ایفا می ‌کند چون برای هم تراز کردن صرف بازاریابی با هنجار های صنعت به کار می‌ رود. نسبت هزینه‌ های بازاریابی به فروش به شرکت کمک می‌ کند تا بهره وری هزینه ‌های بازاریابی ‌اش را پیش ببرد. تحلیل هزینه‌ های بازاریابی به فروش نیز با تحلیل فروش، تحلیل سهم بازار، تحلیل مالی و تحلیل کارت امتیاز مبتنی بر بازار به عنوان یکی از ۵ ابزار تحلیلی به کار رفته توسط بازاریابان برای کنترل و پیش بردن بهره وری هزینه‌ ها لحاظ شده است. نسبت هزینه‌ های بازاریابی به فروش به شرکت‌ ها امکان می‌ دهد هزینه‌ های واقعی را ردیابی کنند که با بودجه ی پذیرفته شده و اهداف فروش نسبت دارد، این مبحث در طرح بازاریابی سازمان ها و شرکت ها معمولاً گفته می شود.

خط پایین” فعالیت‌ های بازاریابی حداقل در تئوری باید سود خالص باشد (برای همه به جز سازمان ‌های غیر انتفاعی که بر باقیمانده در هزینه ‌های بودجه بندی شده تاکید می ‌شود). معمولا در چنین حالتی چندین آمار و ارقام عملکردی جداگانه و نسبت کلیدی وجود دارد که باید ردیابی شود.

  • سهم ناخالص <> سود خالص
  • سود ناخالص <> بازگشت سرمایه گذاری
  • سهم خالص <> سود فروش

مقایسه ی این ارقام با ارقام به دست آمده توسط دیگر سازمان‌ ها (به ویژه آن ها که در یک صنعت هستند) بسیار سودمند است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!