Skip to main content

نقش بخش خصوصی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

By اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۵مقالات تخصصی بازاریابی

نقش بخش خصوصی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

محمدرضا سلطانی در گفت و گو با اتاق خبر افزود: بخش خصوصی در روند تسهیل تجارت نقش مهمی را ایفا می کند. این بخش خصوصی است که می تواند قوانین مزاحمی را که فرصت های تجاری را از روند تجارت سلب کرده اند به این بخش بازگرداند.

سلطانی ادامه داد: سازماندهی در بخش تولیدکنندگان اعم از کالا و خدمات از عوامل دیگری است که می تواند به تسهیل این موضوع کمک کند.

وی با بیان این امر که تشکل های خصوصی به صورت تخصصی تر می توانند بازویی برای تسهیل گری در بخش تجارت باشند اضافه کرد: این سازمان ها و تشکل ها علاوه بر تغییراتی در حوزه قوانین می توانند در حوزه اجرایی تر تجارت نیز تغییراتی به وجود آورند.

عضو کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد ایران با اشاره به معضلاتی که سیستم بانکی برای بخش بازرگانی به وجود آورده است تصریح کرد: بایستی حضور افرادی که متخصص جامعه تجارت و حوزه بازرگانی هستند پررنگ تر شود و از ورود افرادی که در این زمینه تخصصی ندارند جلوگیری شود.

سلطانی در خصوص گسترش روابط بین بخش های خصوصی داخلی و خارجی ادامه داد: می توان از طریق ارتباطاتی که بین مجموعه های داخل و خارج از کشور ایجاد می شود، روابط تجاری را مؤثرتر کرد و یا اصطلاحاً تجارت حرفه ای را شاهد بود؛ چرا که در این صورت ادبیات تجار داخل با  بازرگانان خارجی نزدیک تر می شود.

این کارآفرین اجتماعی با بیان این که حرکت بخش دولتی و خصولتی کشور به سمت خصوصی سازی واقعی یکی از پیش شرط های رسیدن به اقتصاد آزاد است عنوان کرد: بایستی دولت از اقتصاد فاصله بگیرد و به وظیفه خود که همان سیاست گذاری، نظارت و کنترل می باشد بپردازد.

وی افزود: در این صورت است که بخش خصوصی می تواند با پیدا کردن مسیر خود به عنوان یک نهاد اجرایی نقش خود را به خوبی ایفا کند.

سلطانی در ادامه تأکید کرد: ما ناگزیر از ورود به تجارت جهانی هستیم و چشم انداز این روند را مثبت ارزیابی می کنم هرچند که برای نیل به این هدف نیاز به یک عزم ملی از سوی حاکمیت به شدت احساس می شود. بنابراین براساس اصل ۴۴ قانون اساسی بایستی بنگاه ها واگذار شوند.

عضو کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد ایران علت چشم انداز روشن ورود به تجارت جهانی را کاهش قیمت نفت و اجرای مفاد و بندهای اقتصاد مقاومتی بیان کرد.

وی گفت: سابقه نشان داده است که بخش دولتی هیچ گاه نتوانسته تولید کننده و صادر کننده موفقی باشد لذا این مسئله ضرورت لزوم خصوصی سازی واقعی به منظور یکی از پیش شرط های ورود به تجارت جهانی را آشکار می سازد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!