Skip to main content

نظم و تعادل در سبک زندگی بازاریاب

پزشکان تعداد ۱۵۵۰۰ جوان و نوجوان را مورد مطالعه قرار دادند و ساعات خواب و بیداری آنها را به همراه سایر فاکتورها ی اساسی سبک زندگی، طی ۱۰ سال ثبت کردند. نتایج حیرت انگیز بود! جوانان و نوجوانانی که بعد از ساعت ۲۴ (۱۲ شب) به رختخواب می رفتند، نسبت به آنهایی که قبل از ساعت ۲۲ (۱۰ شب) می خوابیدند، ۲۴ درصد بیشتر افسردگی گرفتند و ۲۰ درصد اضطراب بیشتر داشته یا به فکر خودکشی می افتادند. از طرفی، آنهایی که کمتر از ۵ ساعت خواب شبانه داشتند، نسبت به جوانان و نوجوانانی که ۸ ساعت در شب می خوابیدند، ۷۰ درصد بیشتر احتمال داشت که افسردگی را تجربه کنند.

علت آن است که مرحله ی ۴ خواب فقط بین ساعت ۱۰ تا ۱۲ شب اتفاق می افتد و پس از ساعت ۱۲ نیمه شب، انسان دیگر این مرحله مهم خواب را که اصلی ترین مرحله خواب عمیق است، تجربه نمی کند. از آنجا که هورمون رشد تنها در خواب عمیق یعنی در مراحل ۳ و ۴ ترشح می شود و از آنجا که قسمت اعظم خواب عمیق، مرحله ی ۴ می باشد، فردی که بعد از ساعت ۱۲ نیمه شب به خواب می رود، از ترشح بخش عظیمی از هورمون رشد محروم می گردد.

با توجه به اینکه هورمون رشد مسؤول ریکاوری (رفع خستگی) بدن است، فردی که شب ها بعد از نیمه شب به خواب می رود، زمینه را برای خستگی و آشفتگی بدن خود فراهم می سازد. بدیهی است درجه سلامتی چنین فردی به تدریج رو به کاهش می رود و در طول روز بعد، نمی تواند با تمرکز کافی، نقش فعالی در انجام وظایفش و یا پیشبرد یک پروژه اقتصادی خاص داشته باشد. طولانی شدن این روند، هزینه های گزافی را به دنبال خواهد داشت. مثلاً فرد کم کم بی حوصله می شود، پرخاشگری اش افزایش می یابد، روابطش با دیگران به هم می ریزد و به سمت افسردگی پیش می رود. کتاب ” سبک زندگی منظم و متعادل” نوشته دکتر عباس اسماعیلی، می تواند راهنمای خوبی برای یک بازاریاب فعال و علاقه مند به زندگی هدفمند باشد. از این پس قسمت های مختلف این کتاب در این سایت نمایش داده خواهد شد. 

برای تهیه این کتاب می توانید از طریق تلگرام با شماره ۰۹۱۳۶۰۰۵۲۶۳ تماس برقرار نمایید.

شماره تماس جهت مشاوره!